Najniższa stopa bezrobocia od powstania województwa pomorskiego

W woj. pomorskim na koniec kwietnia br. było 58,2 tys. zarejestrowanych osób bezrobotnych. Jest to najmniejsza liczba bezrobotnych od czasu powstania województwa pomorskiego. Zaczyna się rynek pracy pracownika. To też pośredni skutek czynnika demografii, czyli po „zapaści” w urodzeniach, mniej osób trafia na rynek pracy.

W stosunku do marca 2017 r. odnotowano zatem spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 5,9 proc. (tj. o 3,6 tys. osób). To efekt startu prac sezonowych.

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach województwa pomorskiego – największy w powiecie lęborskim o 9,9 proc. i nowodworskim o 9,8 proc. (po 200 osób).

Stopa bezrobocia w kraju spadła do 7,7 proc.  W woj. pomorskim na koniec kwietnia br. wyniosła zaś 6,6 proc.  i w odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia spadła o 0,4 proc., a w porównaniu do kwietnia 2016 r. była niższa o 1,9 proc.

10 tys. wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do marca 2017 r. odnotowano spadek w ofertach o 13,7 proc. (tj. o 1,6 tys. ofert).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę