Najlepiej rozwijające się organizacje związkowe nagrodzone – zobacz relację TV

Organizacje związkowe w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego, Federal Mogul Bimet, Alior Banku, Alma Market oraz oświatowej „S” w Gdańsku zostały nagrodzone w V edycji konkursu „Razem – bezpieczniej!”.  Uroczystość odbyła się 9 czerwca 2016 r. podczas XV WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

Laureaci konkursu „Razem – bezpieczniej!” za 2015 rok:

Organizacja wykazująca wysoki poziom uzwiązkowienia

Nagroda: OZ NSZZ „S” w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku (87 członków Związku, 44 proc. uzwiązkowienia, osiągnięte w pierwszym roku działalności)

Organizacja, która pozyskała najwięcej członków Związku w 2015 roku

Nagroda: OM NSZZ „S” Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego (74 nowych członków Związku)

Nagroda: OM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku (70 nowych członków Związku)

Wyróżnienie: OZ NSZZ „S” w Federal Mogul Bimet SA w Gdańsku (36 nowych członków Związku)

Nowo powstała organizacja związkowa w 2015 roku

Nagroda: Organizacja Podzakładowa NSZZ „S” w Alior Banku SA w Gdańsku (data powstania: 22.01.2015 r., 207 członków Związku)

Wyróżnienie: OZ NSZZ „S” w Alma Market SA (data powstania: 14.05.2015 r., 106 członków Związku).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę