Nagrody „Pro Ecclesia et Populo” wręczone

Podczas gali nagród i wyróżnień „Pro Ecclesia et Populo” („Dla Kościoła i Narodu”),  tym szczególnym wyróżnieniem obdarzono osoby świeckie i organizacje społeczne za szczególne zasługi w działaniach na rzecz lokalnego Kościoła. 

Ponad dwieście osób wzięło udział w spotkaniu opłatkowym różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich 11 stycznia w Dworze Artusa na Głównym Mieście w Gdańsku, połączonym z wręczeniem odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu). Spotkanie zostało zorganizowane przez Kapitułę nagrody. Gościli na nim m.in. abp Sławoj Leszek Głódź metropolita gdański, Ewa Kamińka wiceprezydent Gdańska i Krzysztof Dośla przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.

Podczas spotkania wręczono odznaczenia „Pro Ecclesia et Populo” Jolancie i Wojciechowi Kruk, za wybitne zaangażowanie w Katolickim Stowarzyszeniu Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji „Jezus Żyje”, realizację dzieła „weekendowych rekolekcji” dla młodzieży, Iwonie i Krzysztofowi Dolewa za propagowanie dialogu prowadzącego do spotkania męża i żony oraz umacnianie ich więzi z Bogiem, za serce i pracę włożone w prowadzenie kursów przygotowujących narzeczonych do sakramentu małżeństwa w formie Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych, Ryszardowi  Bednarczykowi za organizowanie Kościelnej Służby Porządkowej „Semper Fidelis”, której był moderatorem, wieloletnie przewodniczenie Archidiecezjalnej Radzie KSP, Ryszardowi Balewskiemu za wielkie zaangażowanie na przestrzeni kilkudziesięciu lat w ruchach świeckich Kościoła katolickiego, w tym w Kościele Domowym, Ruchu Światło Życie, Kościelnej Służbie Porządkowej „Semper Fidelis”, w prace Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej oraz działalność związkową w NSZZ „Solidarność”, Jerzemu Jarzynce, woluntariuszowi Duszpasterstwa Ludzi Morza w Gdyni, za zaangażowanie w pomoc ludziom morza, świadczenie im usług socjalnych, humanitarnych i duchowych, za wspieranie Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni, Chórowi  „STELLA MARIS” pod dyrekcją o. Józefa Wilczyńskiego SJ za wybitną działalność artystyczną realizowaną poprzez uświetnianie uroczystości kościelnych na terenie Archidiecezji Gdańskiej oraz w innych regionach Polski i poza jej granicami oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej za pełnienie zaszczytnej roli Mecenasa Kultury „Dla Kościoła i Narodu”. Szczególnie za ufundowanie bursztynowej sukni na obraz Matki Bożej   Jasnogórskiej oraz tabernakulum na Jasnej Górze, tabernakulum dla Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie oraz ołtarza dla Kaplicy Polskiej w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, objęcie mecenatem takich wydarzeń kulturalnych jak   film „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.

Na zdjęciu odbierający nagrodę Ryszard Balewski

Download PDF
Powrót Drukuj stronę