Nagroda Państwowej Inspekcji Pracy dla Krzysztofa Dośli

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla został wyróżniony Nagrodą im. Haliny Krahelskiej, przyznawaną przez Głównego Inspektora Pracy. Drugim laureatem został Wojciech Zawadzki, regionalny koordynatorem ds. BHP w Regionie Zagłębie Miedziowe.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy. Jej patronka żyła na przełomie XIX i XX wieku, była działaczką społeczną, autorką m.in. pracy „Tezy do działalności inspekcji pracy w odrodzonej Polsce”.

Źródło: Dział Informacji KK

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę