Nagroda im. Macieja Płażyńskiego

Laureatami pierwszej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego zostali dziennikarze z Polski, Litwy, Holandii i Stanów Zjednoczonych. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 20 października w Muzeum Emigracji w Gdyni. Wyróżnienie ustanowiono w tym roku. Ma honorować prace dziennikarzy i mediów służących Polonii.

Intencją przyznawania Nagrody im. Macieja Płażyńskiego jest również zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań Patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat. Przewodniczącym Jury Nagrody im. Macieja Płażyńskiego jest syn Patrona, Jakub Płażyński.

– Cieszę się, że pamięć o moim Ojcu będzie trwała właśnie w tej formie. Wielokrotnie podkreślał bowiem, że jednym z najważniejszych narzędzi w budowaniu więzi Polonii z Ojczyzną, ale także integracji poszczególnych skupisk Polaków za granicą, są media – mówi Jakub Płażyński.

Inicjatorami przyznawania Nagrody im. Macieja Płażyńskiego byli pomorscy samorządowcy oraz Maciej Kazienko, dyrektor Fundacji Pomorskiej założonej w 2003 r. przez Macieja Płażyńskiego.

Laureaci Nagrody im. Macieja Płażyńskiego w 2012 r.:

Barbara Sosno z redakcji radia „Znad Wilii”: nagrodzona w kategorii „Dziennikarz medium polonijnego”, za cykl audycji poświęconych problematyce polskiego szkolnictwa na Litwie.

Jolanta Roman-Stefanowska z TVP Oddział Gdańsk: nagrodzona w kategorii „Dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne”, za cykl reportaży o Polakach mieszkających w

Ponadto w tej kategorii Jury wyróżniło Piotra Cywińskiego z redakcji tygodnika „Uważam Rze” za profesjonalne i bezkompromisowe podejmowanie trudnych tematów w artykułach „Bunt straceńców” i „Tragarze obciążeń”.

Małgorzata Bos-Karczewska: nagrodzona w kategorii „Dziennikarz zagraniczny publikujący na tematy Polonii”, za publikacje w „NRC Handelsblad” na temat rządowych planów wydalenia z Holandii bezrobotnych Polaków, czym rozpoczęła dyskusję w mediach holenderskich i światowych o traktowaniu polskich imigrantów w Holandii.

Redakcja „Nowego Dziennika – Polish Daily News” z Nowego Jorku: nagrodzona w kategorii „Redakcja medium polonijnego”, za nowoczesne i profesjonalne dziennikarstwo służące Polonii amerykańskiej.

Ponadto w tej kategorii Jury wyróżniło redakcję dwumiesięcznika „Dom Polski” wydawanego w Tomsku, za podtrzymywanie polskich tradycji na terenie Syberii i całej Rosji.

Dodatkowo wyróżniono dziennikarzy z Rosji i Niemiec. Jury wybrało zwycięzców spośród 55 nominacji nadesłanych ze wszystkich kontynentów.

ACH

Fot. mat. prasowe

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę