Nadgodziny nie z powodu sezonu

Wiele firm wymaga od pracowników, aby wykonywali nadgodziny, ponieważ w sezonie jest więcej pracy. Tymczasem wzmożona praca w sezonie nie może być dla pracodawcy pretekstem, aby wymagać od pracowników, aby w tym czasie pracowali dłużej.

Firma może wymagać od pracownika pracy w nadgodzinach, jeśli istnieją szczególne potrzeby pracodawcy. Jednak według wyroku Sądu Najwyższego z 2000 r. nie każde potrzeby można nazwać szczególnymi. Są to potrzeby specjalne, niecodzienne, odróżniające od zwykłych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością. Druga przesłanka to konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska lub usunięcia awarii.

Ustawodawca ustalił limity wykonywania nadgodzin w okresie rocznym, tygodniowym i dziennym. W rozliczeniu rocznym kodeks pracy przewiduje, że uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy nadgodziny nie mogą przekraczać dla etatowca 150 godzin. Jeśli zostanie uzgodnione to z pracownikami np. w układzie zbiorowym czy regulaminie pracy można górny limit nadgodzin podnieść do 416.

Pracownik jednocześnie musi mieć zapewnione 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Czas godzin pracy w tygodniu łącznie z nadliczbówkami nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę