Na wokandę wraca sprawa przekazania szkoły podstawowej w Gdańsku Kokoszkach spółce prawa handlowego

21 października 2015 r. (środa) o godz. 8.30  w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku odbędzie się posiedzenie WSA ws. przekazania w sierpniu 2014 r. spółce z o.o. prowadzenia szkoły w Gdańsku- Kokoszkach.

Szkoła została wybudowanej za 36 mln zł. Koszta budowy pokryli gdańszczanie z budżetu Miasta.

Przypominamy, że wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że związek zawodowy nie jest stroną w tej sprawie i nie rozpatrzył merytorycznych argumentów przedstawionych przez NSZZ ”Solidarność” skarżących tryb przekazania szkoły spółce do prowadzenia.

Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. 19 maja 2015 r. NSA w wydanym werdykcie orzekł, że związek ma interes prawny w tej kwestii i jest stroną w sporze z miastem Gdańskiem w kwestii przekazania nowej szkoły wybudowanej za pieniądze publiczne prywatnemu podmiotowi. NSA uchylił wyrok gdańskiego sądu i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

NSA uznał też, że decyzja prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (zawieszony w członkostwie działacz PO po tym, jak poznańska prokuratura postawiła mu zarzuty w sprawie nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych) o ogłoszeniu postępowania konkursowego na najem budynków powinien być konsultowany ze związkami zawodowymi.  Tym samym NSA uznał zasadność skargi kasacyjnej związkowców z gdańskiej oświatowej „Solidarności”, którzy twierdzili, że rozpisanie konkursu na operatora nowej szkoły w Kokoszkach było niezgodne z prawem.  

Wcześniej gdański sąd podzielił racje magistratu oceniając, iż związkowcy nie mogą skarżyć procedury przekazania szkoły publicznej w Gdańsku Kokoszkach w ręce prywatne, gdyż nie są stroną w sprawie.

- Skarżący nie posiada legitymacji prawnej do wniesienia skargi – stwierdził w sierpniu ub.r.  WSA w Gdańsku.

W związku z tym sąd nie zbadał zarzutów dotyczących naruszenia poszczególnych przepisów.

- W naszej ocenie, popartej merytoryczną opinią prawną, zarządzenie prezydenta Gdańska zostało wydane z naruszeniem wielu przepisów prawa choćby z ustawą o systemie oświaty, ustawę o gospodarce nieruchomościami czy wreszcie uchwałę Rady Miasta Gdańska dotyczącą najmu lokali. Podobnie jak cała procedura wyłonienia prowadzącego szkołę najemcy. Manipulacje przy tak wrażliwej sferze, jaką jest edukacja i system oświaty bez dialogu i konsultacji społecznych są na dodatek obarczone wadą prawną  – powiedziała nam po werdykcie NSA Bożena Brauer, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Sprawa przekazania szkoły w Kokoszkach do prowadzenia przez  spółę z o.o. budziła kontrowersje także wśród  radnych, działaczy ZNP, którzy złożyli zawiadomienie do prokuratury oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego wyrażała wielokrotnie protest związany z działaniami Miasta Gdańska w sprawie dzierżawy nowo budowanej szkoły podmiotowi niepublicznemu. Nauczyciele nie są tam zatrudnieni na podstawie Karty nauczyciela.

Związkowcy zwrócili uwagę na obejście prawa oświatowego, które zezwala na przekazanie szkoły podmiotowi niepublicznemu jedynie szkoły liczącej mniej niż 70 uczniów. Ich zdaniem może to być precedens wykorzystywany przez inne jednostki samorządu terytorialnego, prowadzący do prywatyzacji szkolnictwa.

Przypomnijmy, że Miasto Gdańsk, dysponując środkami publicznymi, zbudowało szkołę za 36 milionów złotych na ul. Azaliowej, w dzielnicy Kokoszki. Jeszcze przed zakończeniem budowy, w oparciu o postępowanie konkursowe przekazało nieruchomość i jej zarządzanie stowarzyszeniu współpracującemu z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Fundacją Polska Akcja Humanitarna.

Pozytywna Szkoła Podstawowa przy ul. Azaliowej  w Gdańsku im. Arkadiusza Arama Rybickiego prowadzona jest przez Pozytywne Inicjatywy – Edukacja sp. z o.o

Prezes spółki prawa handlowego zawiadującej szkołą w Kokoszkach wybudowaną za publiczne pieniądze Arkadiusz Gawrych ubiega się o poselski mandat z listy PO.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę