Na walkę z bezrobociem tylko 12,1 mld zł

12,1 mld zł mają wynieść w przyszłorocznym budżecie wydatki Funduszu Pracy, z którego finansowane jest wsparcie dla bezrobotnych i zasiłki. To niewiele więcej niż w tym roku podaje PAP. Na obecny rok wydatki Funduszu Pracy były na poziomie 11,9 mld zł

Z wydatków Funduszu Pracy zaplanowanych na 2015 r. (12,1 mld zł) rząd chce przeznaczyć 5,6 mld zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Z tego najwięcej funduszy przeznaczonych jest na stypendia stażowe – 1,45 mld zł i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy – 1,16 mld zł.

3,1 mld zł przyszłorocznego budżetu Funduszu Pracy trafi na zasiłki dla bezrobotnych, a 2,7 mld na zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

Na szkolenia przeznaczono 400 mln zł, 223 mln zł na stypendia dla bezrobotnych, a po 250 mln zł na prace interwencyjne i roboty publiczne.

Na bon szkoleniowy zarezerwowano prawie 30 mln zł, stażowy – 62 mln zł, zatrudnieniowy – 12,9 mln zł, a 15,86 mln zł na bon na zasiedlenie. Na koszty umów zawartych z agencjami zatrudnienia, które mają wesprzeć urzędy pracy w aktywizacji bezrobotnych, przeznaczono 50 mln zł, a na Krajowy Fundusz Szkoleniowy prawie 180 mln zł.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę