Na straży OSP

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że w 2017 roku resort zwiększył środki finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Strażnice OSP są w niemal każdej polskiej wsi. To strażacy ochotnicy z umundurowanej, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt, organizacji społecznej śpieszą nieraz jako pierwsi do gaszenia  pożarów i walki ze skutkami klęski żywiołowej. Uzupełniają od stu lat potencjał Państwowej Straży Pożarnej.

W 2017 roku dla jednostek OSP przeznaczono ponad 124 mln zł. To o 15 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Wprowadziliśmy nowe zasady przyznawania dotacji, tak, aby bardziej racjonalnie i proporcjonalnie podzielić środki finansowe dla jednostek OSP w poszczególnych województwach.

- Chcemy przede wszystkim zadbać o wyposażenie indywidualne strażaków ochotników i sprzęt przeznaczony do akcji ratowniczych. W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że MSWiA odbiera pieniądze OSP. Jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji nadzorujący Straż Pożarną mam obowiązek zareagować na tego typu insynuacje –  czytamy w  komunikacie MSWiA.

- Ilekroć jest taka potrzeba, strażacy ochotnicy pracują ramię w ramię ze swoimi kolegami z Państwowej Straży Pożarnej. Polacy mogą liczyć na OSP. Strażacy ochotnicy pomagają ofiarom wypadków drogowych, pożarów, klęsk żywiołowych i katastrof bez względu na okoliczności. Dlatego właśnie strażacy, zarówno funkcjonariusze, jak i ochotnicy, od lat cieszą się najwyższym zaufaniem społecznym. OSP nadal będą otrzymywały środki finansowe od firm ubezpieczeniowych – zapewnia MSWiA.

fot. zabytkowy wóz strażacki/Wikipedia

Download PDF
Powrót Drukuj stronę