Na straży grobu Patrona

Związkowy z Regionu Gdańskiego najliczniej stawiali się w pierwszym półroczu tego roku u grobu patrona naszego Związku bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Spośród 340 osób z poszczególnych Regionów nasz region reprezentowało 69 związkowców. Kolejne regiony to Mazowsze i Małopolska po 48 osób. Informację przekazał Aleksander Piwoński, od września 1980 w „S”, pracownik Huty Warszawa, Krajowy Koordynator Straży przy grobie Błogosławionego Męczennika ks. Jerzego Popiełuszki.

Straż wystawiały też branże. Zaszczytną służbę pełniło 171 związkowców z poszczególnych sekcji. Najliczniej ochrona zdrowia (40), przemysł chemiczny (36) i oświata (34).

Czuwanie u grobu kapelana „Solidarności” i patrona naszego Związku bł. ks. Jerzego Popiełuszki związkowcy traktują jak powinność. Służbę pełnią codziennie od południa do południa, sprawując honorową wartę przy grobie męczennika zmordowanego przez SB w 1984 roku.

Regionalnym koordynatorem służb przy grobie ks. Jerzego w naszym regionie jest Krzysztof Żmuda, przewodniczący KM NSZZ „S” w Remontowa Shipbuilding.

W Warszawie są dwa miejsca, w których trwają warty, czyli grób Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego i grób ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu, przy kościele św. Stanisława Kostki.

Przy grobie kapłana czuwają też ci, którzy znali osobiście ks. Jerzego, członkowie Kościelnej Służby Porządkowej, związkowcy, którzy przybywają z różnych zakątków Polski. Zmieniają się na dyżurach co 8 godzin.  

Służba powstała jeszcze za życia ks. Jerzego, w końcu 1982 r. Zawiązała się wtedy grupa osób pełniących całonocne dyżury przy plebanii i na terenie przykościelnym.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę