Na rynku pracy więcej optymizmu

Poprawia się sytuacja na rynku pracy. W sierpniu 2016 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 63 986 osób i w stosunku do sierpnia 2015 r. (77 923 osoby) była niższa o 13 937 osób, tj. o 17,9 proc.
W sierpniu br. zgłoszono do PUP 10 275 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r.(8 180) liczba wolnych miejsc pracy była więc większa o 2 095.
Stopa bezrobocia w sierpniu 2016 r. (7,5 proc.) była o 1,6 pkt. proc. niższa niż w sierpniu 2015 r. (9,1 proc.).
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2016 r. wyniosło 301 628 osób i było wyższe o 5,2 proc. od odnotowanego w sierpniu 2015 r. (286 741 osób).
W sierpniu 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 331,86 zł i było wyższe o 5,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r. (4 114,12 zł).
W sierpniu 2016 r. zakłady pracy województwa pomorskiego dokonały zwolnień grupowych 98 pracowników. To więcej niż w sierpniu poprzedniego roku, gdy zwolniono 14 osób.
W skali kraju w sierpniu 2016 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 1 346,9 tys. osób i w stosunku do lipca 2016 r. odnotowano spadek o 14,6 tys. osób, tj. o 1,1 proc.

Stopa bezrobocia w kraju w stosunku do lipca 2016 r. zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 8,5 proc.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę