Na PAN agitują za KOD?

Doktoranci Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk twierdzą, że część wykładowców i władz podczas zajęć propaguje poczynania Komitetu Obrony Demokracji.

Doktoranci wyrażają zaniepokojenie cyklem wykładów zatytułowanym Co się dzieje w naszym kraju?, którego organizatorzy są aktywnymi działaczami KOD-u. – Pod pretekstem organizacji „zaległych lekcji wychowania obywatelskiego” podejmowane są próby kształtowania określonych postaw i negowania obowiązującego porządku prawnego – piszą w liście do dziennikarzy portalu niezalezna.pl.

Polska Akademia Nauk nie po raz pierwszy angażuje się politycznie. Wcześniej przedstawiciele Komitetu Nauk Prawnych PAN, w większości związani z Platformą Obywatelską lub wcześniej z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, oficjalnie potępiali działania polityków Prawa i Sprawiedliwości i podjęli uchwałę o naruszeniu Konstytucji. Wśród nich byli między innymi były minister sprawiedliwości w rządzie Platformy Obywatelskiej Zbigniew Ćwiąkalski oraz byli politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej Jan Kazimierz Działocha i Leszek Kubicki.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę