Na oświacie nie można oszczędzać

Zdaniem rządu polscy nauczyciele są dobrze wyedukowani i nie muszą doskonalić swoich umiejętności. Rząd PO-PSL szuka kolejnego miejsca, na którym można oszczędzić nie oglądając się na skutki. Tym razem cięcia finansowe mają dotknąć środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Związkowy z „Solidarności” mówią tym planom: Nie!

Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zdecydowanie sprzeciwia się projektowi obniżenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, które zaplanowano w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok. Do ustawy okołobudżetowej Związek już wcześniej wyraził negatywną opinię. Władza jednak, z właściwą sobie arogancją, dialogu nie podejmuje.

- Zwracamy uwagę, że zamiar odejścia w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela od wysokości 1 proc. planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (plan od 0,5 do 1 proc.) spowoduje ograniczenie środków na to niezwykle ważne zadanie. Istotne i dla jakości kształcenia, i wychowania, ale też jako instrument polityki zatrudnieniowej, umożliwiającej nabywanie nowych kwalifikacji do nauczania innych przedmiotów czy zajęć. W 2012 roku zwolnionych zostało 7 tysięcy nauczycieli, w 2013 planuje się kolejne zwolnienia.

Ze swojej strony postulujemy, aby środki z tego funduszu, które nie zostaną efektywnie wykorzystane w danym roku kalendarzowym, mogły być kumulowane i wykorzystywane w kolejnych latach. Jest to postulat niezwykle ważny, m. in. dla szkół i nauczycieli z terenów wiejskich, gdzie trudniej w krótkim czasie wydzielić je w odpowiedniej wysokości – z przeznaczeniem, np. na wsparcie studiów podyplomowych – czytamy w przekazanym nam oświadczeniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.

- Domagamy się, aby Rząd RP, który ponosi konstytucyjną odpowiedzialność za stan oświaty, podjął niezwłocznie działania na rzecz wstrzymanie tej zmiany w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok – podkreślają nauczyciele z oświatowej „S”.

 ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę