Na lotniskach – do Solidarności!

Rosną szeregi związkowców transportu lotniczego. Ma to bezpośredni związek m.in. z konfliktem na polskich lotniskach o obsługę ruchu pasażerskiego. Zarząd PLL LOT SA chce bowiem wyprowadzić szereg usług związanych z obsługą lotnisk i pasażerów do firm zewnętrznych. Nie można więc wykluczyć sporu zbiorowego w polskich portach lotniczych.

Tymczasem Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej z siedzibą w Gdańsku przyjęła w skład sekcji Komisję Międzyzakładową NSZZ „S” w PLL LOT SA oraz Podmiotach wyodrębnionych i współpracujących w PLL LOT SA.

- Liczymy w naszej sekcji branżowej blisko tysiąc pięciuset członków. Zrzeszamy pracowników portów lotniczych, pracowników operacyjnych, firm handingowych, kontrolerów żeglugi powietrznej, pracowników spółki LOT -  mówi Robert Siarnowski, przewodniczący Krajowej Sekcji PTLiOL.

Spór wokół firm handingowych (zajmujących się obsługą ruchu pasażerskiego, bagażem pasażerów, obsługa przed odlotem i po przylocie, terminalem pasażerskim) i próba przekazania zadań na zewnątrz, stanie się wkrótce zarzewiem konfliktu.

- Sekcja skupia się na obronie miejsc pracy w branży lotniczej, przeciwdziała wchodzeniu na rynek lotniczy przypadkowych firm. Szkoda, że nie robi tego Urząd Lotnictwa Cywilnego nie odpowiadający na nasze postulaty, a przede wszystkim minister odpowiedzialny za transport czyli Sławomir Nowak – oświadczył Siarnowski.

Związkowcy walczą też o wdrożenie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.

- Tam gdzie wchodzi w grę bezpieczeństwo podróżnych i system organizacji pracy na lotnisku nie można stosować li tylko kryterium ceny w oderwaniu od profesjonalizmu pracowników – uważa Siarnowski.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę