Na co chorują pomorscy pracownicy?

Ze sprawozdania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku za 2016 rok możemy się dowiedzieć, że w 2015 roku zarejestrowano 111 przypadków zachorowań na choroby zawodowe na terenie województwa pomorskiego. W 2016 roku stwierdzono ich zdecydowanie mniej – 71.

Wśród zarejestrowanych w 2016 roku chorób zawodowych były 22 przypadki chorób zakaźnych lub pasożytniczych i 12 przypadków obustronnego trwałego ubytku słuchu, a także osiem przypadków astmy oskrzelowej, osiem przypadków przewlekłych chorób obwodowego układu nerwowego, sześć przypadków przewlekłych chorób obwodowego układu ruchu oraz pięć przypadków nowotworów złośliwych. Mniej „popularne” były choroby skóry (dwa przypadki), przewlekłe choroby narządu głosu (dwa przypadki), pylice płuc (dwa przypadki), choroby opłucnej lub osierdzia (jeden przypadek), alergiczne zapalenia pęcherzyków płucnych (jeden przypadek), alergiczny nieżyt nosa (jeden przypadek) i zespół wibracyjny (jeden przypadek).

Zagrożenia środowiskowe, których skutkiem były stwierdzone choroby zawodowe, dotyczyły głównie pracowników zatrudnionych w zakładach pracy reprezentujących rolnictwo i leśnictwo, produkcję przemysłową, opiekę zdrowotną i pomoc społeczną oraz edukację.

Najwięcej zachorowań na choroby zawodowe odnotowała Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni. Zanotowały je też stacje sanitarno-epidemiologiczne w: Gdańsku, Słupsku, Bytowie, Chojnicach, Kartuzach, Gdyni, Malborku, Tczewie, Pruszczu Gdańskim, Starogardzie Gdańskim, Kwidzynie, Lęborku i Człuchowie.

W 2016 roku zarejestrowano też siedem przypadków chorób zawodowych rolników. W 2015 roku ich liczba była taka sama.

Dane pochodzą od gdańskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. – Dominującym  schorzeniem  wśród  zawodowych chorób zakaźnych i inwazyjnych, tak samo jak w 2015 roku, jest borelioza – 18 przypadków. Stanowi ona 81,8 proc. wszystkich stwierdzonych chorób zawodowych tej grupy – czytamy w „Ocenie stanu sanitarno-higienicznego i sytuacji epidemiologicznej województwa pomorskiego 2016”, zamieszczonej na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę