Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza

Ciekawe wydarzenia organizowane przez Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Akademia Sądu Ostatecznego, 14 września 2017 r.  

akademia sadu

14 września 2017 roku o godz. 18.00 w Muzeum Narodowym w Gdańsku, ul. Toruńska 1 (sala ekspozycyjna Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga) odbędzie się drugie spotkanie Akademii Sądu Ostatecznego. 

Obecna wiedza na temat powstania Sądu Ostatecznego z Muzeum Narodowego w Gdańsku jest efektem żmudnych badań historyków sztuki, którzy próbowali odpowiedzieć na pytanie kto jest autorem tego niezwykłego dzieła, kto był jego zleceniodawcą i dlaczego znalazł się w Gdańsku. Wiele faktów pozostanie na zawsze tajemnicą, wiele udało się ustalić. Jakie były dzieje obrazu w Gdańsku, jak go postrzegano i czy jego obecność wpłynęła na lokalne środowisko artystów? Jakie były losy dzieła podczas II wojny światowej i dlaczego jego barwy, pomimo przeszło pięćsetletniej historii, nadal zachwycają świetlistością i intensywnością?

O tym prof. Marcin Kaleciński będzie rozmawiał z Alicją Andrzejewską-Zając i Magdaleną Podgórzak – kustoszami Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Wstęp bezpłatny. Na słuchaczy czekają drobne upominki związane z dziełem Hansa Memlinga.

 

Kolorowa historia fotografii, 14 września 2017 r.

Plakat-fotografiaMuzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza 14 września 2017, o godz. 18.00 do Oddziału Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów) na wykład dr. Witolda Kanickiego Kolorowa historia fotografii.

Wykład odbywa się w ramach programu edukacyjnego przygotowanego do wystawy „Autochrom – triumf koloru”, który realizowany jest przez Dział Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku: Małgorzatę Taraszkiewicz-Zwolicką, Mariolę Balińską i Maję Bieńkowską.

W domowych archiwach fotografii Polaków urodzonych jeszcze w początkach lat 80. XX wieku nierzadko dominują czarno-białe odbitki. Podobnie rodzimi artyści wykorzystujący w swojej twórczości fotografie jeszcze niedawno najchętniej stosowali tradycyjne procesy, prowadzące do powstania monochromatycznych zdjęć. Tymczasem kolor w fotografii znany był od pierwszych lat istnienia tego medium. Już wykonywane w latach 40. XIX wieku dagerotypy bywały podmalowywane, spełniając tym samym oczekiwania popularnych odbiorców. Jeszcze pod koniec tamtego stulecia pracowano nad procesami umożliwiającymi uzyskanie kolorowych obrazów fotograficznych. Wiek XX przyniósł ogromny rozkwit w tej dziedzinie – na świecie powstało kilkadziesiąt kolejnych metod prowadzących do uzyskania koloru w fotografii. Paradoksalnie, ich odbiorcami stali się głównie amatorzy, bo reporterzy i artyści konsekwentnie unikali dosłowności barwnych zdjęć. Rewolucja estetycznych tendencji nastała dopiero w latach 70., kiedy to William Eggleston i Stephen Shore pomogli wprowadzić fotograficzny kolor do kanonu sztuki. Od tego czasu barwne fotografie zaczynają dominować w działaniach artystycznych, ilustracji i dokumencie.

Wykład w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku skupi się na najciekawszych momentach historii koloru w fotografii oraz sylwetkach najważniejszych przedstawicieli światowej i polskiej sceny artystycznej. Akcenty będą położone na specyfikę kolorowych zdjęć, ich formalna różnica pociąga bowiem za sobą szereg estetycznych, symbolicznych i interpretacyjnych konsekwencji.

Witold Kanicki (ur. 1979), doktor historii sztuki, adiunkt na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wykładowca Zürcher Hochschule der Künste w Zurychu oraz Warszawskiej Szkoły Fotografii. Niezależny krytyk i kurator. Autor kilkudziesięciu tekstów o sztuce i fotografii, publikowanych m.in. na łamach „Kwartalnika Fotografia”, „Artluka”, „Exitu”.

Jego książka pt. Ujemny biegun fotografii: negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej ukazała się nakładem wydawnictwa Słowo/obraz terytoria w grudniu 2016 roku. W latach 2010–2012 był kuratorem Galerii Fotografii „pf” w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Ślązak zamieszkały w Poznaniu.

Wstęp wolny

www.mng.gda.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę