Muzealnicy z „Solidarności” walczą o swoje

Perspektywy muzealnictwa w Polsce, rozwój działalności związkowej, dialog z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – to m.in. tematy spotkania liderów związkowych z muzeów i instytucji ochrony zabytków, które odbyło się 11 lutego 2016 r. w siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Fot. Adam Chmielecki

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Międzyregionalnej Sekcji Muzeów Regionu Gdańskiego i Słupskiego NSZZ „S”. Przewodnicząca pomorskich muzealników i jednocześnie wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji NSZZ „S” Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków Małgorzata Paszylka-Glaza (na co dzień kurator zbiorów sztuki nowoczesnej w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie) oraz sekretarz Rady Krajowej Sekcji Leszek Kucharski przedstawili informacje o bieżącej działalności muzealników w skali kraju.

Andrzej Rybicki, przewodniczący Sekcji Pracowników Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „S” Region Małopolska, poinformował o działaniach podejmowanych przez członków Związku w ramach inicjatywy „Dziady kultury”, której celem jest zwrócenie uwagi na niskie wynagrodzenia pracowników instytucji kultury. To, obok niedofinansowania placówek, główny problem środowiska muzealnego w Polsce. Pewną jaskółką zwiastującą zbliżające się być może większe docenienie tej grupy zawodowej jest przyjęcie w sieci muzeów narodowych pięcioprocentowej podwyżki funduszu wynagrodzeń. Szczegółowe rozdzielenie dodatkowej kwoty na poszczególnych pracowników zależy jednak od dyrekcji danej instytucji.

Andrzej Rybicki poinformował również o spotkaniu przedstawicieli muzealników z „S” z wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego Jarosławem Sellinem. – Pan minister wykazał się dużą znajomością sytuacji pracowników instytucji kultury, to dobrze wróży na przyszłość – ocenił lider „S” w małopolskich muzeach.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych „S” w muzeach i instytucjach kultury m.in. z Bytomia, Krakowa, Poznania, Torunia, Warszawy i Wieliczki. Międzyregionalną Sekcję Muzeów Regionu Gdańskiego i Słupskiego reprezentowali licznie Jolanta Justa z „S” w Muzeum Zamkowym w Malborku, Adam Kamrowski z „S” w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, Barbara Spigarska i Iwona Ziętkiewicz z „S” w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz Zbigniew Szewczyk z „S” w Narodowym Muzeum Morskim.

Adam Chmielecki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę