Musimy przekonywać, że „Razem Bezpieczniej”

7 marca gościem zebrania Rady Regionalnej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” był przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.

sekcja-mlodych7-03-16

Przewodniczący podkreślił, że wiele problemów pracowniczych w szczególny sposób dotyka ludzi młodych. Jednym z nich jest działalność tak zwanych pośredniaków, które omijają prawo pracy. Problem nasila się w okresie letnim, w którym wielu młodych ludzi pracuje również jako robotnicy sezonowi. Ponieważ częste są przypadki wykorzystywania, a nawet okradania takich osób, „Solidarność” organizuje akcje pomocy dla nich. – Wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy robimy akcję dla młodych pracowników sezonowych. W okresie letnim nasz dział prawny udziela darmowych porad dla wszystkich młodych osób rozpoczynających pracę sezonową, niezależnie od tego, czy są członkami Związku – podkreślił.

Przewodniczący Dośla zwrócił też uwagę na to, że zwłaszcza młodzi pracownicy często pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej, mimo iż charakter i warunki ich pracy jednoznacznie wskazują, że powinni zostać zatrudnieni na umowie o pracę. – Większość umów cywilnoprawnych nosi wszelkie znamiona umowy o pracę. Jeżeli ktoś pracuje w brygadzie, obowiązują go określone godziny pracy i przełożony wydaje mu polecenia, w praktyce wykonuje obowiązki pracownika etatowego – mówił.

Członkowie sekcji dyskutowali nad sposobami dotarcia do młodych ludzi. – Pamiętam kampanię „Syzyf”, chociaż wtedy nie należałem jeszcze do „Solidarności” – wspominał przewodniczący Regionalnej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Patryk Sobiecki. – Musimy przekonywać, tak jak podczas poprzednich akcji, że „Razem Bezpieczniej”, że dzięki przynależności związkowej młodzi ludzie nie będą sami na rynku pracy. Sami nic nie zdziałamy. Jeżeli nie zaczniemy działać razem, wszyscy będziemy pracować na umowach śmieciowych i zarabiać minimum. Jeżeli jednak będzie nas więcej, będziemy mogli zmienić sytuację na korzystniejszą dla nas – przekonywał Adam Żbikowski z Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Jeronimo Martins Polska S.A., członek Rady Regionalnej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”.

Podczas spotkania Rady omówiono też kwestie organizacyjne. W dniach 18-20 kwietnia w gdańskim budynku „Solidarności” odbędzie się szkolenie stacjonarne dla członków sekcji. Ustalono też, że następne spotkanie odbędzie się 4 kwietnia, a kolejne będą się odbywały w pierwsze poniedziałki miesiąca, jeżeli nie będzie żadnych przeszkód.

MarWer

Download PDF
Powrót Drukuj stronę