Musimy pchnąć wspólnie nasz żaglowiec, naszą Sekcję – WZD Krajowej Sekcji Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”

Drugi dzień obrad (29 maja) WZD Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków przewodniczący SKMMiR NSZZ „S” Andrzej Kościk rozpoczął apelem:

– Podczas wczorajszej mszy św. o. Edward Pracz powiedział piękne słowa o „Darze Pomorza”. Podczas regat koło Japonii stanęły żaglowce, nie było wiatru. Jednak w pewnym momencie zawiał wiatr i pchnął „Dar Pomorza” – mówił Kościk. – My mamy wiatr, jesteśmy też w momencie, w którym powinniśmy pchnąć razem nasz jacht, naszą Sekcję. Wiele rzeczy pozytywnych wydarzyło się podczas wczorajszego WZD. Kolega Paweł Kowalski powiedział: Musimy wszystko zacząć od nowa. Wierzę, że razem nam się uda i nasz żaglowiec, nasza Sekcja obierze dobry kurs.

38 delegatów wybrało wczoraj (29 maja) 18-osobowy skład Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej (5 osób) oraz 12 delegatów na WZD Sekretariatu Transportowców.

O polityce i sytuacji Sekretariatu Transportowców mówił jego przewodniczący Bogdan Kubiak:

– W skład Sekretariatu wchodzi 7 Sekcji. Sekretariat zrzesza 40900 transportowców  – relacjonował Kubiak. – 5 czerwca będzie miało miejsce spotkanie z wicepremier Elżbietą Bieńkowską. Tematem rozmów będą postulaty, które były nam zgłaszane poprzez Sekcje. Wcześniej były one przekazane byłemu już ministrowi Nowakowi. Będziemy umawiać się na dalszy tryb negocjacji.

Kubiak dodał, że WZD Sekretariatu odbędzie się w dniach 23 – 24 czerwca Warszawie. Gośćmi WZD Marynarzy i Rybaków byli współzałożyciele Sekcji.

– Chciałbym w waszej obecności podziękować wszystkim założycielom. Chciałbym również przekazać pozdrowienia dla Małgorzaty i Andrzeja Jaśkiewicz – powiedział Andrzej Kościk.

Delegaci przyjęli Apel III Walnego Zebrania Delegatów Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ „Solidarność” skierowany do władz krajowych Związku w sprawie przynależności do NSZZ „Solidarność” marynarzy zatrudnianych wyłącznie przez obcych pracodawców poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich obsługi związkowej. W apelu czytamy m.in.:: „Delegaci III WZD OMK NSZZ „Solidarność” reprezentujący ponad 1300 polskich marynarzy apelują do krajowych władz NSZZ „Solidarność” o wprowadzenie regulacji wewnątrzzwiązkowych usprawniających przynależność do związku oraz obsługę związkową w tak specyficznej sytuacji, w jakiej znajdują się marynarze mogący znaleźć zatrudnienie wyłącznie na statkach obcych armatorów – pracodawców poza obszarem RP.

Fizyczny brak miejsc pracy u polskich armatorów i statutowa możliwość przynależności do NSZZ „Solidarność” wyłącznie poprzez organizację zakładową / międzyzakładową – nie mogącą działać tak samo jak jej organ rejestrujący na terenie obcego państwa – stwarza wiele komplikacji przy naborze do Związku i prowadzenia skutecznej działalności związkowej w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych tych marynarzy.

Bezpośrednia i skuteczna pomoc członkom związku pracującym w tak specyficznych warunkach na otwartym, międzynarodowym rynku pracy wymaga od Związku prowadzenie specyficznej działalności. Brak odpowiedniego uwzględnienia tego w wewnętrznych uregulowaniach całego Związku powodować może niepotrzebne konflikty”.

Olga Zielińska

fot. O. Zielińska

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę