Musi być nas jak najwięcej

10 czerwca po raz kolejny spotkała się Regionalna Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność”. Zebranie było poświęcone perspektywom rozwoju sekcji.

Gościem spotkania był regionalny koordynator do spraw ludzi młodych Roman Kuzimski, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Młodzi związkowcy rozmawiali o możliwościach pozyskania kolejnych członków – zarówno sekcji, jak i całej „Solidarności” Regionu Gdańskiego. – Musi być nas jak najwięcej – podkreślał Paweł Dziwosz,  przewodniczący Komisji Zakładowej w FEDERAL MOGUL BIMET SA.

Młoda „Solidarność” Regionu Gdańskiego ma już swój adres mailowy, na który można kierować ewentualne pytania i wątpliwości: mlodzi@solidarnosc.gda.pl. Podczas spotkania ustalono, że członkowie sekcji powinni przejść szkolenia z zakresu struktury związku i prawa pracy. Prowadzono też rozmowy na temat zaplanowanego na sierpień Kongresu Młodych. – Musimy ruszyć w sierpniu. Może będziemy wzorem dla innych sekcji – sugerował Patryk Sobiecki, tymczasowy lider sekcji.

Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się 6 lipca o godzinie 15. Padła też propozycja, żeby następne zebrania od września przypadały na pierwsze poniedziałki miesiąca.

MarWer

Download PDF
Powrót Drukuj stronę