MSWiA: koniec gigantycznych emerytur dla UB i SB

MSWiA przygotowuje specjalne przepisy, które pozbawią funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa gigantycznych emerytur. 130 byłych funkcjonariuszy UB i SB nadal pobiera emerytury w wysokości ponad 10 tysięcy złotych.

Po raz pierwszy emerytury te były korygowane w 2010 roku. Zgodnie z nowym projektem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewidywana maksymalna kwota świadczeń emerytalnych i rentowych dla byłych funkcjonariuszy nie będzie wyższa niż średnie świadczenie emerytalne w systemie powszechnym. Według danych z marca to 2 131 zł.

Pozwoli to na uzyskanie oszczędności w budżecie państwa – 240 mln zł rocznie.

Chodzi o funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w znaczeniu służb specjalnych PRL, co nie dotyczy MO. Nowe prawo obejmie około 12 tys. osób, którzy jako byli funkcjonariusze SB pobierają wyższe emerytury niż wskazany pułap 2 100 złotych. Średnia esbecka emerytura wynosi obecnie ponad 3 200 złotych, 130 byłych funkcjonariuszy UB i SB pobiera ponad 10 tysięcy zł emerytury.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2013 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie rozpatrzył skargi byłych „esbeków”, którzy złożyli w Strasburgu skargę przeciwko ustawie, która obniżyła im wysokie emerytury. Skargę wniosło 1628 osób, których dotyczyła ustawa dezubekizacyjna uchwalona w 2009 roku, a obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku. Obniżka – średnio o 14 proc. – dotyczyła około 40 tysięcy funkcjonariuszy UB i SB. Część z nich „uciekła” wówczas na emerytury wojskowe i renty.

Skargę najpierw odrzuciły polskie sądy, a Trybunał Konstytucyjny uznał, że esbeckie emerytury są prawami nabytymi niesłusznie.

Z kolei w marcu ub.r. Sejm uchwalił ustawę o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Ta regulacja prawna de facto sankcjonująca przyznawanie li tylko zapomogi, weszła w życie 31 sierpnia 2015 r., czyli 35 lat po podpisaniu porozumienia w Gdańsku.

Zakłada ona możliwość otrzymania wsparcia finansowego przez osoby, które w PRL-u prowadziły działalność opozycyjną, walcząc z systemem komunistycznym w latach 1956-89, a teraz znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Jest to świadczenie w wysokości 400 zł miesięcznie przyznawane na 12 miesięcy, dodatkowa pomoc pieniężna nie częściej niż raz na rok do 300 proc. najniższej emerytury – o ile zostaną spełnione wymogi. W przypadku osób, które ukończyły 67 lat świadczenie może być przyznane do 60 miesięcy, a tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach – bezterminowo.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę