Młodzi bez pracy

Blisko 6 mln osób do 25 roku życia w Unii Europejskiej nie ma pracy. Unijna stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej w październiku br. wyniosła 23,4 proc. (wzrost w ciągu roku o 1,5 proc.) – to najnowsze dane Eurostatu. Fatalna sytuacja młodych osób na rynku pracy panuje również w Polsce – bezrobocie w tej grupie wynosi 27,8 proc., ok. 70 proc. pracowników w wieku do 30 lat jest zatrudnionych na podstawie umów śmieciowych! Nie trzeba dodawać, co to oznacza. Brak zabezpieczenia emerytalnego w przyszłości, płatnych urlopów i zwolnień lekarskich, żadnych szans na uzyskanie kredytu i stabilność finansową. W efekcie aż 37 proc. Polaków do 34 roku życia mieszka z rodzicami. To więcej niż w Hiszpanii i Włoszech, gdzie taki model funkcjonowania rodziny uznaje się za coś tradycyjnego.

Socjologowie już nazwali pokolenie obecnych 20- i 30-latków „generacją prekariatu” (prekariusz to osoba pracująca w ramach tzw. elastycznych form zatrudnienia). Trudna nazwa, ale równie trudna jest obecnie sytuacja młodych osób.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę