Mniej Polaków to mniejsza waga głosów w Europie

W 2011 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) zapowiedział publikowanie dwóch stanów ludności naszego kraju tzw. faktycznej, oraz rezydującej, do tej nie wywiązuje się z tego obowiązku – alarmuje dr Zbigniew Kuźmiuk, europoseł. Im mniej nas Polaków, tym mniejsza waga głosów Polski. Waga głosów została bowiem określona w traktatach i odpowiada liczbie ludności każdego z państw członkowskich.

Według definicji, którą posługuje się GUS, ludność obejmuje wszystkich stałych mieszkańców naszego kraju, poza tymi którzy przebywają ponad 3 miesiące poza miejscem swojego zamieszkania… ale w kraju (w ramach tej definicji więc stałymi mieszkańcami naszego kraju, są także wszyscy ci, którzy wyjechali za granicę na stałe). Definicja ludności rezydującej obejmuje zaś wszystkich mieszkających na stałe w kraju, poza tymi które wyjechały za granicę i przebywają tam dłużej niż rok. To właśnie ta liczba w miarę wiernie oddaje „ludnościową rzeczywistość”.

GUS bowiem od 2010 roku podaje, że faktyczna liczba ludności w Polsce się nie zmienia i wynosi 38,5 mln. Gdyby GUS opublikował dane dotyczące ludności rezydującej, okazałoby się, że jest nas   około 36,8 mln tj. o 1,7 mln mniej niż to wynika z urzędowych publikacji i okazałoby się, że właśnie w ciągu ostatnich kilku lat, ubyło nas o blisko 2 mln. Jak przypomniał przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami PAN prof. Marek Okólski, GUS szacuje liczbę polskich emigrantów czasowych na ok. 2 mln 17 tys. (wyjechali za granicę, ale w ewidencjach widnieją jako mieszkańcy kraju).

Na ponad 2 mln Polaków, którzy opuścili nasz kraj w ostatnich latach, około 1,4 mln to ludzie do 39 roku życia w tym blisko 230 tysięcy to dzieci do 15 roku życia.

Przypomnijmy, że w kampanii wyborczej 2007 roku Donald Tusk jeździł do Anglii i Irlandii i deklarował przygotowanie programów zachęcających Polaków do powrotów do ojczyzny. Nic takiego rząd nie przygotował Teraz głównym kraj polskiej emigracji są sąsiednie Niemcy. Po wstąpieniu Polski do UE pojawiło się wiele regionów, które w istotny sposób zaczęły odczuwać skutki dynamicznego i masowego odpływu mieszkańców.

Najwięcej osób wyjechało z województw śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego, ale w odniesieniu do ludności faktycznie zamieszkałej liczba emigrantów jest największa na Opolszczyźnie (10,6 proc. ludności), Podlasiu, (9,1 proc.), Podkarpaciu (8,4 proc.) oraz na Warmii i Mazurach (7,5 proc.).

Przy głosowaniu większością kwalifikowaną w Radzie Europy przedstawiciel każdego państwa członkowskiego dysponuje pewną liczbą głosów. Waga głosów została określona w traktatach i z grubsza odpowiada liczbie ludności każdego z państw członkowskich.

352 głosy zostały rozdzielone w następujący sposób:

  • Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy: po 29 głosów
  • Hiszpania, Polska: po 27 głosów
  • Rumunia: 14 głosów
  • Holandia: 13 głosów
  • Belgia, Czechy, Grecja, Portugalia, Węgry: po 12 głosów
  • Austria, Bułgaria, Szwecja: po 10 głosów
  • Chorwacja, Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, Słowacja: po 7 głosów
  • Cypr, Estonia, Luksemburg, Łotwa, Słowenia: po 4 głosy
  • Malta: 3 głosy.

Do 31 października 2014 r. każde państwo członkowskie może prosić o sprawdzenie, czy głosy „za” zostały oddane w imieniu co najmniej 62 proc. ludności UE. Jeśli tak nie jest, decyzja nie zostaje przyjęta. 1 listopada 2014 r. zacznie obowiązywać nowy system większości podwójnej. Rada decyduje większością kwalifikowaną w zwykłej procedurze ustawodawczej, nazywanej także współdecyzją. Tą drogą przyjmowane jest ok. 80 proc. unijnej legislacji.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę