Mniej podatków od najuboższych

W ustawie budżetowej na 2018 rok przewidziana zostanie podwyżka kwoty wolnej od podatku – z obecnych 6,6 tys. zł do 8 tys. zł dla 5 milionów najuboższych osób. 

Od 1 stycznia 2018 roku zwiększymy kwotę wolną od podatku do 8 tys. zł – zapowiedział  wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Nie będzie to dotyczyło wszystkich i nie będzie automatyczne.

Wicepremier zaznaczył, iż mimo dobrej sytuacji w budżecie, resort finansów nie planuje zmian w podatkach sektorowych i w podatku VAT.

 Uszczelniamy system podatkowy i nie chcemy podnosić podatków. Obniżymy podatki poprzez to, że od 1 stycznia 2018 roku znacząco, znowu, po raz drugi, zwiększymy kwotę wolną od podatku – z 6,6 tys. zł na 8 tys. zł dla tych najuboższych osób. Podniesiemy też próg z 11 tysięcy zł do 13-14 tysięcy zł, ten od którego ta kwota z 6,6 tys. zł dzisiaj malała do obowiązującej wcześniej i obecnie kwoty wolnej od podatku 3091 zł. Dzisiaj beneficjentem kwoty wolnej od podatku jest 3 mln 400 tys. osób. W nowym systemie będzie to około 5 milonów osób – zapowiedział Mateusz Morawiecki.    

Więcej osób zostanie zwolnionych z podatku, a jeszcze więcej zapłaci niższy PIT.  

Według obecnie obowiązujących przepisów osoby osiągające w 2017 r. dochody miesięczne do 550 zł nie płacą PIT w ogóle, bo dochody z pracy, emerytury, najmu czy działalności gospodarczej w wysokości netto (a więc po odliczeniu np. kosztów i obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne oraz przysługujących ulg, np. ulgi na rehabilitację) do zsumowanej za cały rok 2017 wysokości 6,6 tys. zł są zwolnione z podatku.

 W przyszłym roku kwota wolna ma być podwyższona do 8 tys. zł, a to oznacza, że średnie dochody netto w miesiącu w wysokości 670 zł zwolnią z obowiązku zapłacenia PIT. Jak łatwo policzyć, w skali miesięcznej podwyżka dochodu zwolnionego z podatku wyniesie 120 zł.

Wyższa kwota wolna to jedno. Zdecydowanie więcej osób płacących PIT 2018 skorzysta na innej zmianie – podwyższeniu progu dochodów, które uprawniają do skorzystania z wyższej kwoty wolnej. PIT 2017.

Obecnie z prawa do wyższej kwoty wolnej od podatku – 6,6 tys. zł w 2017 r. i 8 tys. zł w 2018 r. – mogą skorzystać tylko osoby, które w całym roku nie zarobią netto więcej niż 11 tys. zł. Minister finansów zadeklarował, że w 2018 r. ten próg zostanie podwyższony o 2-3 tys. zł, a więc do 13-14 tys. zł. PIT 2018.

Oznacza to, że zwiększy się liczba osób, które będą mogły skorzystać z niższej kwoty wolnej. Jeśli próg ten zostanie podwyższony do 14 tys. zł, to przy wyższej kwocie wolnej (8 tys. zł) w 2018 r. osoby zarabiające netto miesięcznie od 670 do 1 170 zł zapłacą podatek tylko od 6 tys. zł dochodu.

Dla większości osób PIT 2018 bez zmian.

Dla podatników, których dochody netto są wyższe niż ten próg: 11 tys. zł w 2017 r. i 13-14 tys. zł w 2018 r., nic w PIT się nie zmieni. Nadal dla nich kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł. A gdy dochód przekroczy 127 tys. zł, podatnik PIT nie ma prawa do kwoty wolnej w ogóle. 

Kolejna zmiana dotyczy małych przedsiębiorstw.

Obecnie obowiązujący limit umożliwiający bezpośrednie zaliczenie wydatku na nabycie środka trwałego, elementu wyposażenia przedsiębiorstwa lub wartości niematerialnej i prawnej do kosztów uzyskania przychodów wynosi 3.500 zł i nie był aktualizowany od kilkunastu lat.

Zmiana, jaka pozwoli zaliczać bezpośrednio w koszty wydatki o wartości do 5.000 zł ma charakter wyrównujący wskaźnik do poziomu działającej inflacji, a jednocześnie ma za zadanie zachęcić przedsiębiorstwa do zwiększenia wydatków Inwestycyjnych. Ma oddziaływać przede wszystkim na mikro- i małe- przedsiębiorstwa

Od 2018 r. zmianie ulegnie wartość jednorazowego odpisu w koszty nabywanych składników majątku. Obecnie amortyzacja w czasie obowiązkowa stawała się w przypadku nabycia składników majątku o wartości powyżej 3500 zł, które wykorzystywane mają być ponad rok. Od 2018 r. składniki majątku o wartości do 5000 zł nie będą musiały być amortyzowane i będzie je można, jako wyposażenie, zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę