Mniej niż milion bezrobotnych

W Polsce bezrobocie spada z miesiąca na miesiąc. Obecnie zaledwie 635 tys. Polaków pozostaje bez pracy. Stopa bezrobocia w Polsce należy do jednej z niższych w Unii Europejskiej. Z najnowszych danych liczonych wg zasad Eurostatu wynika, że w czerwcu 2018 r. stopa bezrobocia wyniosła 3,7 proc. W poprzednim miesiącu poziom bezrobocia sięgał 3,8 proc. Rok temu, według unijnego urzędu statystycznego, czyli w czerwcu 2017 r. stopa bezrobocia wynosiła 5 proc. Natomiast, według Eurostatu w całej unii stopa bezrobocia wynosiła w czerwcu 2018 r. 6,9 proc.

Według danych GUS stopa bezrobocia w tym samym okresie wynosiła 5,9 proc., co oznacza, że mamy w Polsce 967,9 tys. bezrobotnych. Różnica pomiędzy danymi GUS a Eurostatem wynika z tego, że Eurostat interesuje się tylko tymi bezrobotnymi, którzy szukają pracy. Natomiast GUS podaje liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

Niezależnie od tych rozbieżności metod wyliczeń – jesteśmy na czwartym miejscu spośród państw unijnych z najniższym bezrobociem. Przed nami są Węgry (3,7 proc. bezrobotnych), Niemcy (3,4 proc. bezrobotnych) oraz przodujące Czechy (2,3 proc. bezrobotnych)

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę