Mniej niż co piąty bezrobotny w UE znalazł pracę

Wśród bezrobotnych w Unii Europejskiej w III kwartale 2015 roku  nadal 64 procent pozostawało bez pracy – to najnowsze dane Eurostatu. Na dodatek, tylko 17,7 procent znalazło zatrudnienie, a pozostałe 18,4 procent trafiło do grupy osób nieaktywnych zawodowo.

Dla Polski dane są następujące: tylko 14 procent znalazło pracę, 65,5 procent pozostawało bez zatrudnienia, a 20,5 procent trafiło do grupy osób nieaktywnych zawodowo.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę