Mniej kontroli PIP, więcej przypadków nielegalnego zatrudnienia!

Systematycznie spada liczba kontroli przeprowadzanych Państwową Inspekcje Pracy – tak wynika z danych NIK i opracowań Sedlak & Sedlak. W roku 2010 przeprowadzono 95273 kontroli, rok później – 90609, a w 2012 r. – 89949. Nie zmalała jednak liczba inspektorów, a wręcz nieznacznie wzrosła.

Pomimo tego dane PIP są alarmujące. W Polsce od kilku lat obserwowane są stałe tendencje w zakresie nielegalnego powierzania pracy. Najbardziej powszechnymi praktykami są: zatrudnianie bez potwierdzenia na piśmie umowy o pracę i jej warunków oraz niezgłaszanie osoby zatrudnionej bądź świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (w przypadkach, gdy jest to wymagane) do ubezpieczenia społecznego.

Pracodawcy stosują cały wachlarz działań, aby obejść obowiązujące przepisy. Do częstych praktyk zalicza się m.in. zaniżanie wynagrodzeń za pracę i wypłacanie ich w rzeczywistości w kwocie wyższej niż deklarowana, czy zawieranie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy w sytuacji, gdy pracownik świadczy pracę w pełnym wymiarze. W drugim przypadku, pracownik zatrudniony na takich zasadach otrzymuje pensję za dodatkową pracę (również nieopodatkowaną i nieoskładkowaną) drogą nieoficjalną.

Według PIP trudno oszacować skalę problemu, ponieważ nieprawidłowości najczęściej ujawniane są dopiero wtedy, kiedy pracownik nie dostaje wynagrodzenia. W 2012 r. inspektorzy pracy ujawnili, że 18,8 proc. skontrolowanych podmiotów pracodawcy stosowali nielegalne zatrudnienie lub inną nielegalną pracę zarobkową. W poprzednich latach (2010 – 2011) ten odsetek był niższy i utrzymywał się na poziomie 18,1 proc.

W wielu krajach zaostrzono kary za nielegalne zatrudnienie: np. w Czechach, Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii. W Austrii w 2009 r. podwyższono sankcję finansową za niezarejestrowanie pracownika z kwoty 3 630 do 5 000 euro, dodajmy, liczonej od każdego pracownika, a we Francji sankcje za nielegalne zatrudnienie sięgać mogą nawet kwoty 45 tys. euro, a nawet karę pozbawienia wolności lub czasowego zakazu działania jako pracodawca w danym sektorze.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę