Mniej cudzoziemców na oświadczenie

Drugi rok z rzędu spada zainteresowanie pomorskich pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców. Jak poinformował nas Tadeusz Adamejtis, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w roku 2013 odnotowano spadek liczby zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom z Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Od stycznia do grudnia 2013 r. pracodawcy zarejestrowali w powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego 3,3 tys. oświadczeń, tj. o blisko tysiąc mniej niż rok wcześniej. W 2013 r. liczba oświadczeń zmniejszyła się o 23,1 proc. (w roku 2012 spadek wynosił 21,5 proc.). Najwięcej oświadczeń dotyczyło powierzenia wykonywania pracy obywatelom Ukrainy (89,2 proc. ogółu oświadczeń), w mniejszej liczbie obywatelom Republiki Białorusi (4,3 proc.), Republiki Mołdowy (4,3 proc.), Federacji Rosyjskiej (1,7 proc.) oraz Republiki Gruzji (0,4 proc.). W rekordowym 2011 roku takich oświadczeń było 5419.

Jakie są oferowane sumy miesięcznego wynagrodzenia? Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców w oparciu o uproszczone procedury (oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom) informują o planowanym wynagrodzeniu dla cudzoziemcy. Obowiązek umieszczania tych informacji istnieje od stycznia 2014 r. Z danych otrzymanych przez WUP z powiatowych urzędów pracy z województwa pomorskiego wynika, że oferowane cudzoziemcom średnie miesięczne wynagrodzenie mieści się w przedziale od 1680 do 5700 zł brutto, w zależności konkretnego stanowiska pracy i od powiatu, w którym ma siedzibę pracodawca.

Większość oświadczeń składanych przez pomorskich pracodawców dotyczyła jednak pracy w oparciu o umowy cywilnoprawne (76,6 proc. wszystkich umów) i dotyczyła powierzenia pracy na okres od 3 do 6 miesięcy (93,8 proc. ogółu). Zatrudnienie takie odbywa się na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonego przez polskiego pracodawcę. Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca wizy pobytowej w celu wykonywania pracy. Jak się dowiadujemy. były rejestrowane przypadki, iż w PUP oferowano  zatrudnienie za kilkaset złotych miesięcznie. To wystarczy by znaleźć pracownika za granicą i uzyskać dla niego angaż.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę