Młodzi z małymi szansami

Prawie połowa Polaków – 49 proc. ocenia, że młodzi mają dziś mniejsze szanse na odniesienie sukcesu niż ich rówieśnicy 20 lat temu. Takie są wyniki najnowszego sondażu CBOS. Przeciwnego zdania było 38 proc. badanych; 8 proc., że takie same, a 5 proc. nie miało zdania.

Największymi problemami zdaniem młodych w wieku 18-24 na osiągnięcie sukcesu w życiu są: brak pracy (46 proc.) i duże bezrobocie, nawet po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej (12 proc.). Na kolejnych pozycjach w wypowiedziach młodych pojawiło się także przekonanie o dużej konkurencji oraz niemożność wybicia się (9 proc.).

Według ponad połowy młodych Polaków (56 proc.) o ich pozycji w społeczeństwie decydują przede wszystkim znajomości, a 37 proc. ankietowanych uważa, że mają one duży wpływ (w sumie 93 proc.). Dla większości badanych duży bądź bardzo duży wpływ na karierę młodych mają także: dobrze wykonywana praca (85 proc.), kwalifikacje zawodowe (84 proc.), zamożność rodziców (79 proc.), miejsce zamieszkania (76 proc.), wykształcenie (70 proc.), szczęście (63 proc.) i pochodzenie społeczne (60 proc.).

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę