Młodzi w „Solidarności” przed wyborami

Tymczasowa Rada Krajowa Sekcji Młodych NSZZ “Solidarność” wybierze swoich liderów w piątek 29 stycznia 2016 r. W siedzibie NSZZ “Solidarność” przy ul. Jasnej w Warszawie odbędzie się tego dnia zebranie wyborcze młodzieżowej Sekcji, podczas którego zostaną wybrane krajowe władze Sekcji Młodych naszego Związku.

Członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego naszego Związku w poniedziałek 11 stycznia br. podjęli uchwałę dotyczącą rejestracji w naszym regionie Regionalnej Sekcji Młodych. W poniedziałek 18 stycznia br. odbędą się wybory prezydium regionalnej Sekcji,

W związku z tym warto możliwie jak najszybsze rejestrować w Kraju struktury młodych, które wyrażają chęć utworzenia regionalnej sekcji młodych bądź branżowej sekcji młodych. Zgodnie z Regulaminem Sekcji Młodych  możliwość wzięcia udziału w wyborach mają delegaci sekcji, które dostarczyły do Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji Młodych:

a) uchwałę właściwej władzy stanowiącej o przystąpieniu do Krajowej Sekcji
b) informację o liczbie członków zrzeszonych w jednostce organizacyjnej potwierdzoną przez Zarząd Regionu
c)  potwierdzenie Zarządu Regionu o zarejestrowaniu jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 4 (regionalnej sekcji młodych)
d) informację o władzach wykonawczych i kontrolnych jednostki organizacyjnej

Prosimy o przesyłanie powyższych dokumentów oraz listy delegatów  do dnia 26 stycznia 2016 roku na adresy: wlodzimierz.broda@vwmp.pl, gallo@solidarnosc.net oraz m.szymanski@solidarnosc.org.pl.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę