Młodzi Polacy się kształcą, dorośli nie

Aż 94,6 proc. Polaków w wieku 18– 24 lat kontynuowało naukę. Tak wysoki wskaźnik plasuje nas w czołówce Europy. Wysokie wyniki dotyczą także liczby osób, które posiadają wyższe wykształcenie. W grupie wiekowej 30–34 lat aż 42,1 proc. Polaków ma wyższe wykształcenie. Dla UE 15 ten wskaźnik wynosi 38,8 proc., a dla UE 28 – 37,9 proc.

Niestety osoby dorosłe nie lubią się już kształcić. W UE 15 – 12,5 proc. osób dorosłych w wieku 25 – 64 lat uczestniczyło w kształceniu i szkoleniach, w UE 28 – 10,7 proc., ale niestety w Polsce odsetek ten był niewielki – zaledwie 4 proc.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę