Młodzi bezrobotni kontra urzędy pracy

Nadal bezrobocie wśród młodych jest niepokojąco duże. Wielu z nich w poszukiwaniu pracy deklaruje chęć wyjazdu za granicę. Raport firmy doradczej KPMG „Wyzwania w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych” przedstawia ocenę dostępności i przydatności form aktywizacji zawodowej młodych osób na rynku pracy, które oferują urzędy pracy – informuje „Rzeczpospolita”. Z raportu wynika, że młodzi bezrobotni wyrażają opinię, iż potrzebne jest nowe podejście urzędów, bo ich oczekiwania nie są zbieżne z ofertą proponowaną przez  „pośredniaki”.

Największą grupę badanych – 46 proc. stanowią młodzi bezrobotni, którzy twierdzą, że „w katalogu oferowanych narzędzi nie znalazłem nic dla siebie”. Z kolei 22 proc. uważa, że „nie wie, z jakich narzędzi może korzystać”, a 14 proc., iż „te narzędzia nie poprawią trwale mojej sytuacji zawodowej”, a 10 proc., że nie wie, „gdzie szukać informacji o tych narzędziach”.

Co proponują? 44 proc. – rozszerzenie ofert dostępnych narzędzi, 43 proc. – lepiej dopasować narzędzia do potrzeb bezrobotnych, 36 proc. – skrócić czas oczekiwania, 29 proc. – uprościć procedurę aplikacji, 22 proc. – lepiej dopasować narzędzia do potrzeb pracodawców.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę