Mleko w szkole i co dalej?

Sekcja Krajowa Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność” wyraża obawy, iż realizacja nowego prozdrowotnego Programu dla szkół jest poważnie zagrożona z uwagi na niedofinansowanie przedsięwzięcia.

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 dwa programy „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole” będą połączone. Nie idzie za tym zwiększenie finansowania tych programów. Zdaniem związkowców doprowadzi to do uszczuplenia funduszy na projekt „Mleko w szkole”.

Prezes Agencji Rynku Rolnego, która koordynuje projekty, Łukasz Hołubowski argumentował, iż Agencja stara się stworzyć spójną strategię.

– Nie mówimy już tylko o samym mleku, ale Komisja Europejska dopuściła także produkty przetworzone, bez dodatków sztucznych, takie jak sery, twarogi i jogurty naturalne oraz świeże soki owocowe – bronił scalenia projektów prezes ARR.

Tymczasem związkowcy zwracają uwagę na lukę w finansowaniu nowego programu, mającego promować wśród dzieci zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne. Tym większą, że ceny mleka i jago przetworów oraz koszty transportu wzrosły.

– Od roku szkolnego 2017/2018 programy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” zostaną zastąpione „Programem dla szkół”. Celem dotychczasowego programu „Mleko w szkole”, jak i nowego „Programu dla szkół”, jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Przykład kolegów i koleżanek pijących mleko wpływa na kształtowanie się zwyczajów żywieniowych dzieci. Kluczowym dokumentem określającym najważniejsze zasady realizacji programu, a także jego główne cele i priorytety będzie Strategia krajowa na sześć kolejnych lat szkolnych. Dokument określi długoterminową strategię realizacji programu, w tym grupę docelową, czyli dzieci, które będą mogły uczestniczyć w programie, produkty udostępniane dzieciom oraz zasady finansowania programu – informuje Zbigniew Sikorski, przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S”.

Budżet programów żywnościowych Unii Europejskiej dedykowanych dzieciom na 2017 r. wynosi 250 mln euro. Polska z tych środków pozyskuje 230 mln zł, w tym na mleko w szkole 150 mln zł, a na owoce 80 mln zł.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę