Ministerstwo Rozwoju buduje pomost do kształcenia na uczelniach specjalistów przemysłu motoryzacyjnego

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie nowych form kształcenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, w którym w ramach innowacji społecznych przetestowane zostaną tzw. „krótkie cykle kształcenia” na uczelniach.

Celem jest przygotowanie do wykonywania zawodu w przemyśle motoryzacyjnym. A chodzi o roczne i dwuletnie cykle kształcenia na uczelniach, przygotowujące praktycznie do zawodu. Te kierunki to: automatyka, robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji lub inżynieria testowa.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty składane przez uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 15 września do 15 października 2017 r.

Z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na ten cel przeznaczone zostanie 20 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania 97 proc.

Przypomnijmy, że trwają prace nad rządowym projektem reformy szkolnictwa wyższego. W marcu br. przedstawiciele Fundacji Rektorów Polskich (skupiającej byłych rektorów uczelni publicznych i niepublicznych) podczas konferencji w Warszawie zaproponowali, by w ramach zmian uwzględniono wprowadzenie tzw. krótkich cykli kształcenia.

Byłby to pomost pomiędzy kształceniem zawodowym na poziomach odpowiadających edukacji średniej (świadectwo maturalne), a szkolnictwem wyższym (dyplom licencjata i inżyniera). Ponadto, odgrywa istotną rolę w kontekście poszukiwania zatrudnienia, ponieważ stanowi połączenie zorientowania na rynek pracy z możliwością kontynuowania kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego.

Nabór wniosków będzie prowadzony elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę