Minister Zbigniew Ziobro zapowiada powołanie zespołu. Brak odpowiedzi: Wolność zrzeszania czy wolność zwalniania?

W piątek, 16 marca, w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej NSZZ „Solidarność” zorganizowała konferencję pt. „Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania? Czy Konstytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?”. Punktem wyjścia do rozmowy był art. 12 Konstytucji RP gwarantujący m.in. wolność zrzeszania się w związki zawodowe. Udział wzięli między innymi przewodniczący Solidarność Piotr Duda i minister sprawiedliwości, prokurator generalny, Zbigniew Ziobro.

Zdjęcia: Paweł Glanert

 

Przewodniczący „Solidarności” przypomniał, że porozumienia podpisane w sierpniu 1980 roku – między władzą, a strajkującymi robotnikami – były spełnieniem ich marzeń. – We wszystkich tych postulatach numerem jeden była wolność zrzeszania się w niezależne od partii politycznych, od pracodawców, związki zawodowe – powiedział Duda dodając, że także podczas strajków 1981 r., jednym z najważniejszych postulatów była możliwość działania w Polsce niezależnych związków zawodowych.

– Dziś można powiedzieć, jest taki chichot historii, że po 38 latach, w tym samym miejscu, w Sali BHP, gdzie podpisywano te porozumienia, musimy organizować konferencję (…) krzycząc głośno: chcemy wolności związkowej, nie chcemy dyskryminacji, chcemy aby w wolnym kraju funkcjonowały i nie były dyskryminowane związki zawodowe – mówił Duda.

Przypomniał, że art. 12 polskiej konstytucji „gwarantuje wolność tworzenia i zrzeszania się związków zawodowych”. W jego ocenie, ten zapis „jest dziś martwy, jest fikcją”. Według Dudy, już w latach 90. globalne korporacje, które weszły do Polski, „zaczęły stosować swoje prawa, zaczęły prowadzić kampanię przeciwko związkom zawodowym”. – Kampania się nasilała, a dziś praktycznie mamy tego apogeum – mówił szef „S”.Tak samo fikcją jest  – art.32 ustawy o związkach zawodowych, mówiący o ochronie działaczy. Duda zaapelował do ministra sprawiedliwości o “dobrą zmianę” w tej dziedzinie.

Zabierający głos w dyskusji przytaczali liczne przypadki bagatelizowania przez prokuratury I sądy licznych przypadków łamania praw związkowych. Na 226 zgłoszeń przestępstw w tej dziedzinie prokuratorzy odmówili postepowania w   78 przypadkach, a umorzyli 119 spraw.

Minister Zbigniew Ziobro zapowiedział, że we współpracy z NSZZ Solidarność przy ministrze sprawiedliwości powołany zostanie zespół, który przyjrzy się przepisom związanym m.in. z prawem pracy. Kolejny zespół do spraw… Deklaracje nic nie kosztują.

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości podkreślił, że w skład zespołu wejdą eksperci, których wskaże przewodniczący Solidarności Piotr Duda.

– Zespół miałby za zadanie popatrzyć na przepisy zarówno cywilistyczne, prawa pracy, jak i karne, związane z zabezpieczeniem praw pracowniczych i związkowych – wyjaśniał.

Zapowiedział również, że przygotuje w konsultacji z Solidarnością oraz innymi związkami zawodowymi wytyczne dla prokuratorów co do sposobu działania m.in. w przypadku uporczywego naruszania praw pracowniczych. Po trzecie – mówił – będziemy chcieli zrobić wiele szkoleń. Często są to sprawy niełatwe, które prokuratorzy czy sędziowie nie bardzo wiedzą jak ugryźć. Nie rozumieją pewnych mechanizmów związanych zwłaszcza z działalnością związkową. To wymaga szkolenia, podnoszenia kwalifikacji, specjalizacji – powiedział.

– Ta dobra zmiana, która następuje w państwie polskim, również musi wkroczyć w obszar spraw, który był przedmiotem dzisiejszej dyskusji – podkreślił minister Ziobro na briefingu po zakończeniu konferencji w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Jacek Mach

Download PDF
Powrót Drukuj stronę