Minister gościem gdańskiej „S”

Podsumowanie pierwszego okresu funkcjonowania programu „500 plus”, stawka godzinowa za pracę, zatrudnianie obcokrajowców, nowy kodeks pracy – to główne tematy spotkania członków Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z wiceministrem Stanisławem Szwedem sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbyło się 3 czerwca w siedzibie Gdańskiej „S”. Gościem związkowców był również poseł Janusz Śniadek.

Czerwcowe posiedzenie Zarządu Regionu rozpoczęło się tradycyjnie od informacji z zakładów pracy. Mówiono między innymi o zagrożeniach, jakie dla standardów pracy w Polsce niesie ze sobą niekontrolowane zatrudnianie obcokrajowców. Pracodawcy chcąc za wszelką cenę obniżyć koszty, zatrudniają pracowników z Ukrainy, zdarzają się nawet wypadki pracowników z Korei Północnej, którzy pracują w niewolniczych warunkach.

Odnosząc się do problemu zatrudniania obcokrajowców, wiceminister Stanisław Szwed powiedział, że rząd stara się wprowadzić uregulowania, które by przeciwdziałały nadużyciom. – Przyjęto propozycję zmiany dotyczących oświadczeń na zezwolenia o pracę. Warunki pracy dla obcokrajowców muszą być takie same, jak dla polskich pracowników. Nie zostanie zablokowana możliwość zatrudniania obcokrajowców, ale ograniczona – mówił wiceminister. Zapewnił również, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję – aby nie zezwalać na pracę, tak jak czynią to inne państwa, pracowników z Korei.

Wiceminister zapowiedział zmiany w kodeksie pracy, w tym celu powołana została komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodeksie pracy, na której czele stanął wiceminister Marcin Zieleniecki.

Gdańskich związkowców szczególnie interesowała sprawa emerytur. W Sejmie znajduje się projekt prezydencki, który zakłada powrót do wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Trwają ze związkami zawodowymi dyskusje na temat postulatu, aby alternatywnie istniała możliwość przejścia na emeryturę w zależności od stażu pracy – 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn bez względu na wiek.  – Mamy do zrealizowania – postulat zwiększenia wolnej kwoty od podatku. Trudny też do wprowadzenia podatek od sprzedaży detalicznej. Zamierzamy uszczelnić podatek VAT. Pierwsze dwa lata są dla nas trudne – bez odbudowania budżetu państwa nie możemy realizować naszych zadań. Chcemy dotrzymać naszych obietnic a także ważna jest kwestia zadłużenia państwa.  – mówił wiceminister.

(mk)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę