Minimum 12 zł za godzinę zlecenia

PIP od 1 lipca będzie sprawdzać wynagrodzenia zleceniobiorców i karać firmy, które będą je zaniżać. Chodzi o projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu. Realizuje on postulat PiS, który popierała „Solidarność”, aby wprowadzić minimalną stawkę godzinową umowy zlecenia, które ma wynieść 12 zł brutto. Nowe przepisy mają objąć nie tylko 700 tysięcy osób zatrudnionych na zleceniach, ale także 1,5 mln osób prowadzących działalność gospodarczą, które podpisują umowy o świadczeniu usług. Tym samym zostaną nałożone dodatkowe obowiązki na pracodawców. Będą oni musieli prowadzić szczegółową ewidencję czasu pracy zatrudnionych na zleceniach i samozatrudnionych. Jeśli nie będą w stanie tego zrobić np. z powodu świadczenia usług w oddaleniu od kadr to sam zainteresowany przedstawi odpowiednie rozliczenie. Jeśli firmy nie będą prowadzić ewidencji czasu pracy zatrudnionych na umowy zlecenie i samozatrudnionych lub też zaniżą czas ich pracy będą musiały liczyć się z karami nałożonymi przez PIP. Będzie to mandat albo nawet skierowanie sprawy do sądu z wnioskiem o ukaranie grzywną w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę