Minimalna temperatura w miejscu pracy

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy – metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania – nie niższą niż 14 °C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają (np. przeładunek produktów spożywczych w chłodniach). W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C.

W przypadku prac wykonywanych na otwartym terenie pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom pomieszczenia umożliwiające im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się w temperaturze co najmniej 16 °C oraz zmianę odzieży. Pomieszczenia te powinny być umiejscowione w pobliżu stanowisk pracy i zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków. W razie gdy ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym nie jest możliwe spełnienie wskazanych wyżej warunków, pracodawca musi zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła (np. koksowniki).

Tomasz Gryczan

Download PDF
Powrót Drukuj stronę