Minimalna stawka godzinowa

11 zł za godzinę – takiej minimalnej stawki domagają się związki zawodowe. Od kilku miesięcy trwają rozmowy strony związkowej z Ministerstwem Pracy zmierzające do tego, aby przepisy zapewniające pensję minimalną objęły także pracowników zatrudnionych na umowach cywilno- prawnych.

Z dotychczasowych ustaleń z resortem pracy wynika jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, że jest on bardziej skłonny przystać na gwarantowaną przez państwo minimalną stawkę godzinową, jeśli uda się dokładnie ustalić czas wykonania umówionych zadań. To znaczy, ze nie wszyscy pracownicy zostaną objęci przepisami o płacy minimalnej. Czas pracy trudno będzie np. ustalić w przypadku  informatyków zatrudnionych przy obsłudze systemów komputerowych czy przedstawicieli handlowych.

Pensja minimalna, która daje bezpieczeństwo płacy obecnie jedynie pracownikom etatowym wynosi obecnie 1680 zł brutto, w przyszłym roku ma osiągnąć kwotę 1750 zł brutto. Dla przykładu  minimalne wynagrodzenie w Luksemburgu to kwota 1921 euro, Holandii – 1486 euro, Wielkiej Brytanii – 1217 euro, Hiszpanii – 753 euro, Portugalii – 566 euro, Łotwy – 320 euro, Litwy – 290 euro.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę