Minimalna płaca 2100 zł i stawka godzinowa 13,70 zł w 2018 roku

Rząd przyjął rozporządzenie podnoszące płacę minimalną w 2018 r. do 2100 zł brutto oraz stawkę godzinową do 13,70 zł. Oznacza to wzrost „minimalnej” o 5 proc. w stosunku do 2017 r.  To mniej, niż postuluje NSZZ „Solidarność”.

Według danych GUS, liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości równej płacy minimalnej, obowiązującej w 2017 r., wynosi ok. 1,4 mln pracowników firm zatrudniających więcej 10 pracowników. A przecież głównie w małych przedsiębiorstwach zarobki są najniższe więc i liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem jest większa.

Obecnie minimalne wynagrodzenie to 2 tys. zł brutto, „na rękę” 1459,48 zł. Teraz stawka nieco wzrosła do 2100 zł i 13.70 zł/godz. Zatem na konto etatowego pracownika wpłynie 1530 zł miesięcznie o 70,52 zł więcej niż w 2017 roku.

W ślad za tym podwyżka minimalnego wynagrodzenia będzie miała także wpływ na wysokość minimalnej rekompensaty za mobbing i dyskryminację pracowników. Sąd pracy przyznając pracownikowi zadośćuczynienie czy odszkodowanie, wysokość minimalnego wynagrodzenia traktuje jako podstawę wyliczeń. I tak do 31,5 tys. zł wzrośnie limit odprawy wypłacanej zwalnianemu pracownikowi na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (15-krotność minimalnego wynagrodzenia).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało w trakcie konsultacji społecznych, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł. I takie jest teraz stanowisko całego rządu. Według resortu pracy projekt rozporządzenia ws. podniesienia minimalnego wynagrodzenia jest „umiarkowaną propozycją”. Minister Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że ministerstwo przygotowując zapisy w tej sprawie, wzięło pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju.

Zdaniem NSZZ „S” nominalny wzrost wynagrodzeń w sektorze gospodarki narodowej powinien być nie niższy niż 5,8 proc., natomiast wzrost wynagrodzeń w „zaniedbywanej” sferze budżetowej powinien być nie niższy niż 11,2 proc., zaś płaca minimalna powinna wzrosnąć o nie mniej niż 8 proc.  Wzrost minimalnego wynagrodzenia o 8 proc. przybliżałby płacę minimalną w relacji do przeciętnego wynagrodzenia do pożądanego poziomu 50 proc. Obecnie to 47,2 proc.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę