Miliarder inwestuje w Agorę

Ponad 11 proc. akcji Agory trafiło do funduszu należącego do George’a Sorosa,  finansisty amerykańskiego pochodzenia węgiersko-żydowskiego, znanego ze spektakularnych i spekulacyjnych operacji walutowych, zwolennika społeczeństwa otwartego ale i filantropa, fundatora Instytutu Społeczeństwa Otwartego i Fundacji im. Stefana Batorego. O tym medialno-politycznym wydarzeniu czytamy w serwisie „Pulsu Biznesu”.   

Tego typu inwestycja ze strony kontrowersyjnego miliardera jest pierwszą na rynku w Polsce. Przedstawiciele funduszu Media Development Investment Fund (MDIF), który deklaruje, że nie działa dla zysku, ale „dla idei”, zapewniają jednak, że wykup ponad 11,22 proc. akcji Agory, wydawcy „Gazety Wyborczej” jest motywowany wyłącznie względami finansowymi. Wypowiedzi miliardera z ostatnich tygodni o Polsce każą jednak zastanowić się również nad innymi przyczynami. Jego rynkowa wartość to około 65 mln zł, czyli 17 mln USD. Szczegóły transakcji są nieznane. Powyżej progu 5 proc. głosów w Agorze są dziś fundusze: PTE PZU, Nationale-Nederlanded i Aegon.  W pierwszym kwartale 2016 r. Agora na poziomie netto straciła 7,2 mln zł, choć na poziomie EBITDA zyskała 28 mln zł. W holdingu, do którego należą m.in. kina Helios i agencja reklamowa AMS, najsłabiej radził sobie segment prasy, głównie ze względu na spadek tak przychodów ze sprzedaży, jak i wpływów reklamowych „Gazety Wyborczej”.

W funduszu MDIF w latach 1997-2000 w radzie dyrektorów funduszu zasiadał Konstanty Gebert (publikujący w „GW” pod pseudonimem Dawid Warszawski).

„Gazeta Wyborcza” powstała jako organ prasowy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przed wyborami parlamentarnymi w 1989 r.  Pierwszy numer ukazał się 8 maja 1989 w nakładzie 150 tysięcy egzemplarzy. Redaktorem naczelnym został Adam Michnik, który został mianowany na tę funkcję przez Lecha Wałęsę. Dziennik, występując w 1989 r. jako pismo całego ruchu obywatelskiego, uzyskał bardzo dużą liczbę czytelników.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę