„Mieszkanie Plus” furtką do wycinki drzew? Leśnicy z „Solidarności” domagają się interwencji premier Szydło

Rządowy program Mieszkanie Plus grozi masową wycinką drzew – przestrzegają leśnicy z „Solidarności”. Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa oraz Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” skierowały do premier Beaty Szydło wystąpienie dotyczące zapisów ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Leśnicy nie zgadzają się, żeby Lasy Państwowe przekazały do rządowego programu „Mieszkanie Plus” ponad 600 tysięcy hektarów gruntów leśnych. Grozi to spadkiem lesistości Polski o 4 procent.

W tym czasie, kiedy uwaga opozycji i mediów była nakierowana na ustawy o Sądzie Najwyższym, KRS i sądach powszechnych przez Sejm przeszła ustawa wprowadzająca „Mieszkanie Plus”. Ustawa budzi obawy, gdyż dopuszcza wolnorynkową sprzedaż lasów wbrew stanowisku „S”, jak i wcześniejszego stanowiska PiS wobec prywatyzacji lasów.

Krajowy Zasób Nieruchomości ma nadzorować najem mieszkań i pilnować, by czynsz nie przekraczał wysokości określonych w przepisach. Ma być też „bankiem ziemi”, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności tymi, które można przeznaczyć pod budowę mieszkań.

– Przy interpretowaniu tego aktu prawnego dopuszcza się bowiem przejmowanie we władanie Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) gruntów pokrytych drzewostanem leśnym (a także innych gruntów będących lasami w rozumieniu ustawy o lasach) z opcją poddawania tych gruntów sprzedaży wolnorynkowej dla gromadzenia przez KZN środków finansowych służących m.in. utrzymaniu tego podmiotu, a także przeznaczenia tych gruntów jako przedmiotu zastawu przy zaciąganiu kredytów bankowych – piszą związkowcy.

Leśnicy uważają, że jeśli nawet na gruntach nie staną bloki z mieszkaniowego programu, to Skarb Państwa będzie mógł sprzedać je deweloperom lub drogowym inwestorom.

Projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości przeszedł drugie i trzecie czytanie tego samego dnia 20 lipca br., gdy emocje budziła ustawa o Sądzie Najwyższym.

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa oraz Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” skierowały do premier Beaty Szydło specjalne wystąpienie, dotyczące zapisów ustawy.

- Zasób będzie miał pełną swobodę w obrocie włączonymi do niego nieruchomościami – będzie mógł je sprzedać, nieodpłatnie przekazywać jednostkom samorządu terytorialnego, zamieniać, wnosić jako aport do tworzonych spółek, a co najgorsze będzie mógł wykorzystywać je jako zabezpieczenie zaciąganych przez siebie kredytów i pożyczek! Taka swoboda pozostawia ogromną pokusę do tego, aby w łatwy sposób uzyskiwać środki na działalność zasobu – piszą leśnicy z „S” do premier Szydło i domagają się jasnej deklaracji, że rząd będzie korzystał z działek leśnych tylko po to, by ewentualnie doprowadzić do budynków drogę, prąd lub kanalizację.

Chcą też, by premier Beata Szydło zadeklarowała, że działki leśne nie będą przedmiotem obrotu, ani nie będą wykorzystywane jako zastaw pod kredyty. Jeśli takie zapewnienia ze strony premier nie padną, „Solidarność” zapowiada podjęcie „stosownych środków sprzeciwu”, włączając w to akcję protestacyjną.

Obawy przed sprzedażą lasów właśnie PiS wyrażało w czasach rządów koalicji PO i PSL. Przypomnijmy zabiegi ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego, żeby włączyć Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych. Chodziło o miliardy złotych z Lasów Państwowych, które obniżałyby relację długu publicznego do PKB. Ostatecznie propozycje Rostowskiego nie przeszły. Pod naciskiem opinii nawet premier Donald Tusk zaproponował wpisanie ochrony lasów przed prywatyzacją do Konstytucji RP. Ale z tego nic nie wyszło.

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda w 2015 roku skierował wniosek o referendum w sprawie obniżenia wieku emerytalnego, zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz ochrony Lasów Państwowych. Wniosek przepadł w głosowaniu.

Rządowy program „Mieszkanie Plus” wystartował w ubiegłym roku. Jego celem jest zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających ich nabycie lub wynajęcie po cenach komercyjnych.

List leśników z „Solidarności” do premier Szydło…>>

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę