Mężczyźni w Piekarach Śląskich

W niedzielę,  31 maja, odbyła się coroczna Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Uroczystość ta to olbrzymia manifestacja religijna i patriotyczna jednocząca społeczność Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

 

Wśród pątników przybywających od wczesnych godzin porannych na kalwaryjskie wzgórze wyróżniali się związkowcy z „Solidarności”, którzy licznie przybyli ze swoimi sztandarami. Wśród nich, jak zawsze od 26 lat, delegacja związkowców ze Stoczni Gdynia wraz ze swoim przewodniczącym Romanem Kuzimskim.

Mszy świętej przewodniczył watykański prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Müller, który w wygłoszonym przez siebie w języku polskim kazaniu zwrócił uwagę pielgrzymów na główne prawdy wiary.

Należy nadmienić, iż Piekary Śląskie wraz z bazyliką posiadającą cudami sławiony obraz Matki Bożej oraz wzgórzem kalwaryjskim to główne obok Góry Świętej Anny miejsce pielgrzymowania na Górnym Ślasku i jedno z najważniejszych w Polsce.

Aleksander Kozicki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę