Metropolita gdański: Dzięki „Solidarności” Kościół zaczął zajmować należne miejsce w przestrzeni publicznej

To nie czas, kiedy Solidarność była marginalizowana, czasem wręczy lekceważona. Wasz głos jest nie tylko słyszalny, ale i słyszany, zauważony i ceniony, i ważny – mówił w Gdańsku do członków i sympatyków „Solidarności” ks. abp Sławoj Leszek Głódź. Świątynia pod wezwaniem św. Brygidy w 39. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych była wypełniona związkowcami z różnych stron kraju, niezależnie od pokoleń i doświadczeń.

Zdjęcia: Wojciech Milewski

 

W sobotę 31 sierpnia br. w południe w bazylice św. Brygidy odprawiona została msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem metropolity gdańskiego ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia. Okazja była wyjątkowa. To przypadającą tego dnia 39. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Wspomnienie czasu, gdy Polak rozmawiał z Polakiem. Jakże inaczej i innym językiem niż dzisiejsze pseudo-debaty polityczne.

W uroczystym nabożeństwie, obok kilkuset związkowców z „S” uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, lider KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, minister w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, nowopowołany przez Sejm prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś wiceminister kultury Jarosław Sellin, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, samorządowcy, parlamentarzyści oraz z sygnatariuszy porozumień, z dwóch ówczesnych stron: Andrzej Kołodziej i Tadeusz Fiszbach. Obaj odczytali Modlitwę Wiernych. To swoisty symbol!

W homilii metropolita gdański, podkreślając swoje niebanalne związki z „Solidarnością” jako kapelana białostockiej „S” i kapelana rolników indywidualnych z 1981 roku, podkreślił:

– Stąd szedł ku Stoczni Gdańskiej eucharystyczny Chrystus w pamiętne dniach sierpniowych strajków, płynęła modlitwa dziękczynienia, kiedy nadeszło błogosławieństwo pokoju. Podpisane zostały porozumienia, wicher „Solidarności począł ogarniać całą Polskę i jeszcze dalej. Tu się żarliwie modlono, kiedy spadł cios stanu wojennego. Tu doznawali pomocy ci, których dotknęły krzywdy, represje, za wierność „Solidarności” i tu trwała nieprzerwana lekcja prawdziwej historii Polski – mówił arcybiskup Głódź.

I dalej:

– Tu dziękowaliście za dar wolności. Tu przynosiliście radości i problemy Polski niepodległej: bywało powikłanej, nieprostej, uwierającej ludzi pracy borykających się czasem z liberalnym systemem gospodarczym – przypomniał pierwszy od 1945 roku biskup polowy WP..

- Znowu tu jesteście. Chwała wam za to związkowcy z Wybrzeża i z całej Polski, ze swoimi sztandarami, górnicy i górale, związkowcy poszczególnych zakładów pracy, stoczniowcy, portowcy, aby świętować godziny początku i wspominać przebytą drogę. Drogę długą, trudną, często ciernistą i dziękować Bogu za jej wartość i skuteczność, za dobro, które na tej drodze „Solidarność” pozostawiła – powiedział ks. abp Głódź.

Jako czciciel Maryi przestrzegał:

– Jesteście ważnym ogniwem tego nieśmiertelnego nurtu pragnienia wolności, którego imperatyw nacechował mocno powojenne dzieje. Rozpłomieniał się na kolejnych polskich stacjach społecznego i narodowego oporu, znaczonych także przelaną krwią, ale zaznaczonych także wspólnotę z Kościołem. Polsce dzisiejszego czasu, do której znajdują dostęp agresywne, antychrześcijańskie ideologie, potrzeba czytelnych publicznych świadectw, które ukazują naszą religijność i narodową tożsamość. To dzięki waszemu związkowi od kilku lat przez regiony „Solidarności” peregrynuje wizerunek Maryi Matki Boskiej Solidarności – zwracał uwagę metropolita gdański.

A co się stało niedawno?

– To już nie czas, kiedy „Solidarność” była marginalizowana, czasem wręczy lekceważona. Wasz głos jest nie tylko słyszalny, ale i słyszany, zauważony i ceniony, i ważny. I to, z czym przychodzicie do struktur państwa jest już wysłuchiwane. Dialog z rządzącymi trwa. Czasem trudny, czasem długotrwały, ale przecież rzeczowy i konkretny. „Solidarność” trzeba szanować tak, jak „Solidarność” szanuje, akceptuje rozwiązania i decyzje, szczególnie te prospołeczne, które wyznaczają dobry kierunek polskiej drogi – zauważa ks. abp Głódź.

Po mszy św. Ks. Głodź wręczył kpt. ż.w. Zbigniewowi Sulatyckiemu pierścień Danuty Siedzikówny „Inki” za postawę patriotyczną i krzewienie pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę