Marzec: koniec kadencji!

Rozmowa ze Stefanem Gawrońskim, skarbnikiem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Regionalnej Komisji Wyborczej

– Zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2014-2018 wybory na poziomie podstawowych jednostek Związku powinny zostać przeprowadzone do końca marca br. Pozostało już zatem niewiele czasu. Jak zaawansowany jest proces wyborczy w Regionie Gdańskim?

– Z informacji, które spływają do Regionalnej Komisji Wyborczej, wynika, że do końca lutego wybory udało się przeprowadzić w blisko połowie organizacji. Oznacza to, że w najbliższych kilku tygodniach nowe władze musi wybrać jeszcze ponad 200 organizacji.

– Czy to sygnał alarmowy?

– W poprzednich kadencjach statystyki wyglądały podobnie. Z drugiej strony, tak jak w każdym działaniu, nie warto odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę. Członkowie Regionalnej Komisji Wyborczej stale mobilizują przewodniczących poszczególnych komisji, bo to na nich, przypomnijmy, spoczywa obowiązek zorganizowania zebrań wyborczych.

– Co grozi organizacjom, które do końca marca nie przeprowadzą wyborów?

– Dzień 31 marca br. oznacza po prostu koniec obecnej kadencji władz Związku na podstawowym poziomie. Z tym dniem wygasają mandaty dotychczasowych władz do reprezentowania swojej organizacji i jej członków. Ostateczną możliwą konsekwencją takiego stanu rzeczy jest nawet wprowadzenie zarządu komisarycznego w danej organizacji, inaczej musiałaby ona zostać wyrejestrowana. Nie warto zatem spóźnić się z przeprowadzeniem wyborów.

– Tym bardziej, że Zarząd Regionu Gdańskiego służy poszczególnym organizacjom pełnym wsparciem.

– Tak. Komplet materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów można znaleźć na stronie internetowej Regionu Gdańskiego w zakładce „Wybory w Związku”. Regionalna Komisja Wyborcza pomoże wszystkim chętnym w sprawnym przeprowadzeniu wyborów, oddelegowane przez nas osoby mogą nawet poprowadzić zebranie wyborcze i pomóc we wszystkich kwestiach organizacyjno-technicznych. Kontaktować można się zarówno z pionem kontaktów Działu Organizowania i Rozwoju bądź bezpośrednio z Regionalną Komisją Wyborczą.

– W części przedsiębiorstw, zwłaszcza tych ze zmianowym trybem pracy, problemem może być zebranie kworum, czyli minimum połowy członków organizacji…

– Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że nie jest to najważniejszy problem uniemożliwiający przeprowadzenie wyborów. Do tej pory takie przypadki zdarzyły się w znikomym procencie zebrań wyborczych, które należało powtórzyć w innym terminie. Jeśli jakaś organizacja ma problem z uzyskaniem kworum, może wystąpić do Regionalnej Komisji Wyborczej o przeprowadzenie wyborów z urną, bez organizowania zebrania.

– Czy można już sformułować pierwsze wnioski po przeprowadzeniu wyborów w połowie organizacji związkowych?

– Wśród organizacji, które jeszcze nie przeprowadziły wyborów, większość stanową małe, liczące do 104 członków. Widać, że aktywne komisje, które uczestniczą na co dzień w życiu Związku w różnych jego wymiarach (manifestacje, szkolenia), nie mają problemów z terminowym przeprowadzeniem wyborów. Może dlatego w większości organizacji, które ten proces mają już za sobą, swoje stanowiska zachowali członkowie dotychczasowym władz. Wynika z tego, że członkowie Związku pozytywnie oceniają działania swoich władz w kończącej się kadencji.

Rozmawiał
Adam Chmielecki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę