Martin Schulz do Krzysztofa Dośli: sytuacja społeczna Europejczyków jest poważnym problemem

- Rzeczywiście sytuacja społeczna wielu Europejczyków, także w innych państwach członkowskich, jest poważnym problemem i budzi obawy Parlamentu Europejskiego – stwierdza Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w liście, który przesłał   na ręce przewodniczącego ZRG NSZZ „Solidarność” Krzysztofa Dośli.

Jest to odpowiedź na list otwarty, który Krzysztof Dośla wystosował do Martina Schulza, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i kandydata Partii Europejskich Socjalistów na szefa Komisji Europejskiej w wyborach w 2014 roku, w którym lider gdańskiej „S” przekazał postulaty związkowych demonstrantów po manifestacji z 9 listopada w Gdańsku.

- Rzeczywiście sytuacja społeczna wielu Europejczyków, także w innych państwach członkowskich jest poważnym problemem i budzi obawy Parlamentu Europejskiego. Nasza instytucja była wielokrotnie wzywana do ustanowienia silnego filaru społecznego w Europejskiej Unii Walutowej. Parlament Europejski sądzi, że ocena krajowej sytuacji gospodarczej powinna również zawierać pewne dodatkowe kryteria, takie jak typy umów, kontraktów, bezrobocie albo poziom ubóstwa. Jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego prowadzić będę obronę tego poglądu Parlamentu, zwłaszcza przy zajmowaniu stanowisk wobec głów państw i rządów – napisał Martin Schulz, który przekazał list do wiadomości Pervenche Berès, przewodniczącej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Europarlamentu.

Przypomnijmy, że polskie związki zawodowe przeciwstawiając się antypracowniczym zmianom w prawie pracy i domagając się prawdziwego dialogu społecznego nie rezygnują z możliwości, jakie daje nam obecność w Unii Europejskiej.  W trakcie rozmów prowadzonych 14 grudnia ub.r. w Sosnowcu ze związkowcami z NSZZ „S”, OPZZ i FZZ Schulz przyznał, że jest zaskoczony tym, jak zła jest sytuacja organizacji pracowniczych w Polsce.

Związkowcy zaproponowali by Martin Schulz wszedł w rolę mediatora między związkami a polskim rządem. Na sugestię Piotra Dudy, przewodniczącego „Solidarności”, że w Polsce przydałby się negocjator pomiędzy stroną społeczną i rządem, przyznał że to może być dobry pomysł. ASG  

Download PDF
Powrót Drukuj stronę