Marsz pamięci: Gdynianie żołnierzom wyklętym

Zapraszamy do wzięcia udziału w marszu pamięci żołnierzom wyklętym. 1 marca 2014 r, godzina 15, zbiórka na Placu Kaszubskim w Gdyni. Przejdziemy ul. Świętojańską pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przypomnijmy, że Żołnierze Wyklęci to polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Uczestnicy ruchu partyzanckiego określani są jako „żołnierze wyklęci”, „żołnierze drugiej konspiracji” czy jako „żołnierze niezłomni”.

W walkach podziemia z władzą zginęło około 15 tys. ludzi, w tym około 7 tys. członków podziemia.

Głównym organizatorem jest Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, wśród współorganizatorów znalazły się Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność w Gdyni, Instytut Pamięci Narodowej, Forum Młodych PiS, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, MDK Gdynia oraz Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki.

Zapraszamy.

Zobacz też…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę