Dzisiaj ostatni dzień na przekazanie 1 procenta

Dzisiaj (30 kwietnia) to ostatni dzień na rozliczenie podatku dochodowego i przekazanie 1 procenta na organizację pożytku publicznego. Każdy z nas jest podatnikiem i każdy z nas może przeznaczyć 1 procent podatku na rzecz Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, organizacji pożytku publicznego ustanowionej przez Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

Nawet jeśli kwota, którą przekazujemy, jest niewielka, to w skali miasta lub całego województwa może osiągnąć tysiące złotych. Dlatego warto w rozliczeniu zaznaczyć chęć przekazania tej kwoty, obecnie procedura jest bardzo prosta – wystarczy podać nazwę i KRS fundacji oraz wyliczony 1 procent.

Trzeba pamiętać, że przekazując 1 procent podatku na rzecz Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy nic nie tracimy, nie są to dodatkowe koszty. Pieniądze, które zostaną przekazane, to podatek już odliczony od dochodów, który zawsze trafia do budżetu państwa. Teraz mamy prawo wyboru i możliwość przekazania części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Wybór naszej fundacji skutkuje długofalową pomocą, która dotrze do potrzebujących. Co ważne, jeśli nie damy pieniędzy z tytułu 1 procenta organizacji pożytku publicznego, to rząd sam zdecyduje, jak je wydać, nie wrócą one do naszej kieszeni.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze strony internetowej Regionu i fundacji, na których są zamieszczone nieodpłatne programy do rozliczeń rocznych PIT z trwale wpisaną nazwą i numerem KRS Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy.

KRS 0000337122

Działalność Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy obejmuje między innymi wzmacnianie dialogu i demokracji, dlatego jeśli uważasz, że są to rzeczy ważne, o które trzeba dbać, wiedz, że przekazując 1 procent podatku naszej fundacji przyczyniasz się do budowy społeczeństwa obywatelskiego w kraju. Polskie społeczeństwo znajduje się dopiero na początku drogi, czyli zaczyna budować i wzmacniać postawy obywatelskie. O tym, że jesteśmy dopiero na początku drogi świadczy frekwencja wyborcza, która w wielu regionach nie przekracza 30 proc. Przyczyną takiej sytuacji jest skupienie się rządu na rozwoju strefy politycznej i ekonomicznej kraju z całkowitym pominięciem działań wzmacniających świadomość uczestniczenia w życiu publicznym. A my chcielibyśmy, aby Polacy tworzyli społeczeństwo, w którym obywatele są zaangażowani w życie publiczne, dbają o wspólne dobro, są świadomi swoich praw i obowiązków oraz ufają sobie nawzajem.

Wypełnij PIT on-line…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę