Mądra sądowa odnowa konieczna ale spóźniona

Za nami pierwsza odsłona batalii o nowy kształt sądownictwa. Niemal każdy z nas był, jest lub najpewniej będzie stroną sądowego postępowania, uczestnikiem rozprawy, znajdzie swoje nazwisko na wokandzie. Powinniśmy więc przynajmniej mieć przekonanie graniczące z pewnością, że nasza sprawa zostanie zważona sprawiedliwie, a wydający werdykt skład orzekający nie będzie budził obiekcji nie tylko fachowych, ale i etycznych.

Po tym, jak w gorącej atmosferze przebiegły parlamentarne prace nad ustawami reformującymi wymiar sprawiedliwości i po zawetowaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, a podpisaniu ustawy o sądach powszechnych, zapytaliśmy o opinię związkowych liderów ze Stoczni Gdańskiej, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Polpharmy.

Roman Gałęzewski, KM NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej

Reforma sądownictwa jest niezbędna. Weto prezydenckie, chociaż dla obozu zmiany zaskakujące i niezrozumiałe, może przyczynić się do solidnego dopracowania regulacji ustawowych dotyczących odnowy i reformy sądownictwa. Przyjęcie ustawy o sądach powszechnych rozpoczyna proces zmian. Oczekuję wprowadzenia zapisów o kontroli społecznej, właśnie społecznej, a nie li tylko politycznej, nad sądami. Liczę, że w pracy nad nowymi projektami ustaw zostanie wysłuchana opina ruchów społecznych, ludzi, którzy zostali pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości, a także znajdzie się miejsce na propozycje, które zgłaszał choćby Kukiz15. Mam też nadzieję, że nie dojdzie przy okazji do kolejnej wojny na górze.

Edward Fortuna, KM NSZZ „Solidarność” Zarządu Morskiego Portu Gdańsk

Nie jestem prawnikiem, aby ocenić spór prawny, ale mam poczucie, że zmiany w sądownictwie są spóźnione. Powinny nastąpić wraz ze zmianą ustroju z totalitarnego na demokratyczny. Minęło 27 lat, podczas których nie spowodowano, że ci, którzy sądzili i skazywali opozycjonistów, karali związkowców, odeszli z wymiaru sprawiedliwości. Mam poczucie niesprawiedliwości. Przed nami werdykty w tak ważnych sprawach, jak afera Amber Gold, pseudo reprywatyzacja w Warszawie, mafie Vat-owskie i paliwowe. Potrzebujemy państwa prawa nie państwa prawników.

Leszek Świeczkowski, KM NSZZ „Solidarność” Zakładów Farmaceutycznych Polpharma

Przy reformowaniu tak wrażliwej sfery warto postępować rozważnie, aby nie budzić obaw, lęków, a w ślad za tym i protestów. PiS zadziałało nazbyt pośpiesznie. Należało przygotować ustawy poprzez konsultacje, rozmowy, przygotowanie opinii społecznej. Pośpiech wywołał  protest, a przede wszystkim reakcję prezydenta, który apeluje o spokojną, mądrą pracę nad reformą sądów, która przecież będzie miała skutki dłuższe niż jedna kadencja.

Wysłuchał: ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę