Maciej Miatkowski nie żyje

Zmarł w Gdańsku 20 grudnia 2017 r. Był zasłużonym działaczem „Solidarności” zaprzyjaźnionym z Lechem Kaczyńskim i Anną Walentynowicz.

15 grudnia br. otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności, który wręczył mu prezes IPN dr Jarosław Szarek. Ze względu na zły stan zdrowia w oficjalnej uroczystości, która odbyła się w Sali BHP nie wziął udziału. Odznaczenie wręczono mu w domu.

Jego lista zasług w działalności na rzecz wolnej Polski jest bardzo długa. Zaczyna się od wydarzeń Grudnia’70, kiedy to jako pracownik Stoczni Gdańskiej (w stoczni pracował od 1964 r.) uczestniczył w strajkach. Następnie brał udział w niezależnych manifestacjach w rocznicę Grudnia’70. Od 1979 r. był działaczem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Zajmował się kolportowaniem niezależnego pisma „Robotnik”.

Do „S” przynależał od września 1980 r. Był zresztą członkiem Komitetu Założycielskiego „S” w Stoczni Gdańskiej. Zajmował się organizowaniem druku podziemnego pisma stoczniowców „Rozwaga i Solidarność”. Był też współzałożycielem i szefem drukarni Tajnej Komisji Zakładowej. Jako kurier przewoził książki z Warszawy do Gdańska. Organizował szkolenia drukarzy. Milicja kilkakrotnie zatrzymała go na 48 godzin. Służby bezpieczeństwa chętnie przeprowadzały rewizje w jego mieszkaniu i miejscu pracy. Od grudnia 1983 r. do marca 1984 r. za działalność w TKZ przebywał w areszcie śledczym. Mimo, że śledztwo umorzono na mocy amnestii, zwolniono go z pracy w stoczni. Ponownie został zatrudniony dopiero w 1990 r. W SG pracował do emerytury, czyli do 1997 r.

W 2001 r. został wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Rok później wręczono mu Krzyż Semper Fidelis, a w 2006 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb Macieja Miatkowskiego odbędzie się w Gdańsku, na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko”, w środę 27 grudnia, o godz. 12.30.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę